Views
7 months ago

DERGİİ

GRAFİK TASARIM NEDİR ?

GRAFİK TASARIM NEDİR ? Design sözcüğü Latince kökenli designareden türemiştir; anlamı bir şeye işaret etmektir. Etimolojik anlamda, uzakta olan bir şey işaret edilebilir; piktoral anlamda de-sign birden fazla şeyin olduğu ortamda, yalnızca tek bir şeyi işaret edebilir. Ruhani anlamda ise aklın gözü betimlemesiyle; sözcüğün yoğun bir arınmadan geçtiği hissedilir. Tasarlamak sözcüğü ile de; işaretlemek, iz bırakmak, not etmek, altını çizmek, damga vurmak, özgün olmak, biricik ve tek olmak, belirginleştirmek, ayrıştırmak eylemleri vurgulanır. Grafik Tasarım en kısa tanımıyla, resmin stilize edilmiş halidir. Dolayısıyle desen bilgisi gerektirir. Grafik tasarımcısının grafik sanatları bilmesi yani sanatçı olması gerekir. Sanat görsel ve fonatik olarak ikiye ayrılır. Müzik, şiir gibi sanatlara fonatik sanatlar denir. Resim, Heykel, Grafik Tasarım ve El Sanatları gibi sanatlara da görsel ya da plastik sanatlar denir. Bu nedenledir ki grafik eğitimi güzel sanatlar dallarının içerisinde bir sanat dalı olarak yerini almıştır. Tasarım yapabilmek için sadece bilgisayar teknolojisini kullanabilmek yetmez. Grafik tasarımcısının desen gücünü, renk bilgisini ve yaratıcılığını teknolojiyle buluşturması gerekir. Bir elmayı stilize edebilmek için önce onun gerçek şekli üzerinde fikriniz olması gerekir yani önce elmanın kendisini resmedebilin ki o elmanın soyutlanmış halini ortaya çıkarabilin. Bir çok kez kurum kimliği ile başlanılan tasarım yolculuğu logotype oluşturularak devam eder sonra bu simge her yerde kullanılır ve akıllarda yer etmesi sağlanır. Daha sonra bu logo kullanılarak kartvizit, antedli kağıt, zarf gibi kurum kimliğinin diğer parçaları tamamlanır. Afişler, el ilanları, dergi reklamları TV reklamları derken ürünün tanıtımı sağlanır. Dolayısıyle amblem logo tüm tanıtımların, reklamların olmazsa olmazıdır. Amblemin üstlendiği görev, görüldüğü andan itibaren neye hizmet ettiğini anında hissettirebilmesidir ya da amacı bu hedefe ulaşmayı sağlamaktır. Bunun için amblem konusuyla da ilgili olmak üzere sade, dikkat çekici ilgili olduğu ürünü temsil eden, küçüldüğünde etkisini kaybetmeyen bir şekle büründürülmelidir. Dünyada endüstriyel ürünlerin tasarımı ve markalaşma konusunda çok şiddetli bir mücadele sürerken ülkemizde, tasarıma önem vermeyen bir düşünce şekli ile uluslararası alandaki markalar savaşında var olmamızı beklemek cahilce bir beklentidir. Şehirlerimizde bizi sıkan sokaklardaki bir etken de gördüğümüz, yaşadığımız Mimari Tasarımın yanına uğramadığı inşaat kalfası ve müteahhit işi çirkin binalara ilave çirkin tabelalardır. Tüm bunların sonucu olarak fonksiyonellik açısından ticari amacına tam ulaşmayan hem de estetik açıdan trilyonlarca lira çöpe atılmaktadır. ATATÜRK VE SANAT “Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz. Hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat sanatkar olamazsınız.” Atatürk, sanatı ve sanatçıyı seven, onlara değer veren b r nsandı. İnce ruhlu ve duyguluydu. İy l kten, güzell kten büyük zevk alırdı. Sanatın, duygu ve düşünceler besleyen ve gel şt ren b r değer olduğuna nanırdı. Sanatın ve sanatkârın, nsanlığın ortak değer olduğunu vurgulardı. Atatürk e göre, sanat, uygar olmanın şaret ve güzell ğ n fades yd . Atatürk, bu düşünceyle her zaman sanatın ve sanatçının yanında oldu. Sanatın gel ş p yaygınlaşması ç n eğ t m kurumları açtı. Sanatçıları öven konuşmalar yaptı. "Hep n z m lletvek l olab l rs n z, bakan olab l rs n z, hatta cumhurbaşkanı olab l rs n z, "fakat sanatkâr olamazsınız." d yerek onları yüceltt . Atatürk çok yönlü b r nsandı. Er ş lmez b r k ş l ğe ve üstün zekâya sah pt . Cesur ve nançlıydı... Sabırlı ve kararlıydı. Cesur b r asker, başarılı b r komutan, büyük b r devlet ve fik r adamıydı. Böyles ne güçlü b r k ş l ğe sah p olan Atatürk, her alanda Türk m llet ne önder oldu. Bunun sonucunda Kurtuluş Savaşı kazanıldı. Düşmanlar yurdumuzdan atıldı. Cumhur yet lân ed lerek demokras ye geç ld . Türk m llet n çağdaş uygarlık düzey ne çıkarab lmek ç n pek çok yen l k yapıldı. Atatürk, hayatının her dönem nde kend halkına ve dünya m lletler ne doğru yolu gösterd . O, lke ve nkılâplarıyla nsanlığa ışık tuttu. Bağımsızlık savaşındak başarılarıyla yoksul ve bağımlı ülkelere örnek oldu.

BİR ZHMTAL GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI ÖĞRETMENLERİ KAP SU ! Derya KAYACIK Serap ALİ İZMİR Veteriner Hekimler Odası, sıcak yaz günlerinin kendini hissettirmeye başlamasıyla sokaklarda yaşayan kedi ve köpeklerin unutulmaması çağrısı yaptı. Oda Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Özdemir tüm canlılar için vazgeçilmez olan temiz suya ulaşma hakkının onlar için de çok önemli olduğunu belirtti. İzmir'de belediyeler su ve beslenme odakları oluşturmuş olsa da her zaman buralarda temiz su bulunmasını sağlamalarının mümkün olmadığını belirten Özdemir, "Hazır oluşturulmuş böyle noktalar varken en azından o bölgelerde hayvanların temiz su ihtiyacını karşılamalarına katkı koyabiliriz. Eğer bu tip besleme odakları yoksa bunu bizler yapabiliriz. Bir kap su ve sıklıkla tazelenmesi, sokaktaki dostlarımız için bu sıcak yaz günlerinde hayat kurtarıcı olacaktır. Bu yardımlarımızı yaparken çevre kirliliği oluşturmayıp diğer insanları da rahatsız etmememiz gerekir. Çünkü sokağımızdaki can dostlarımıza yardım edelim derken diğer insanların rahatsız olmalarına neden olursak bu kez onlara daha çok zarar vermiş oluruz" dedi. Özdemir okulların kapanması ile yazlık bölgelere gidecek olan ve sadece çocukları istiyor diye hayvan sahiplenen kişilere da seslenerek, "Hayvan edinmek ciddi bir bilinç ve sorumluluk gerektirir. Onlara sahip olma duygusu onların canlı oldukları gerçeğini unutturmamalıdır. Tatil dönüşünde ne yapacağınıza karar vermeden hele de gittiğiniz yerde bırakıp birilerinin bakacağını umarak asla hayvan sahiplenmeyin. Ne yazık ki sahipsiz hayvanların sayısının artmasında, hem hayvanların hem de insanların mağdur olmasında bu şekilde sorumsuzca hayvan sahiplenen insanların büyük payı var" diye konuştu. Mustafa OĞUZ / İZMİR, (DHA) Sema KAHRAMAN Gökben AY Mehtap ORUÇ Sebahat TUNCER