Views
6 months ago

016-Kimyasal_Risk_Etmenleri (1)

Asbetle çalışmalarda

Asbetle çalışmalarda Sağlık Güvenlik Önlemleri HakkInda Yönetmelik Sınır Değer • Madde 10 — İşveren, işçilerin maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun, sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama (TWA) değerinin 0,1 lif/cm3’ü geçmemesini sağlayacaktır .

MALZEME GÜVENLİĞİ BİLGİ FORMU (MATERIAL SAFETY DATA SHEET:MSDS) 1. Kimyasal ürün ve firma bilgisi 2. Kompozisyon/bileşenler hakkında bilgi 3. Tehlikeleri 4. İlkyardım yöntemleri 5. Yangınla mücadele yöntemleri 6. Kazayla yayılma(dökülme, sızıntı) yöntemleri 7. Kullanımı ve depolanması 8. Maruziyet kontrolleri/kişisel korunma

boletin-016 - Comite Olimpico Guatemalteco