Views
7 months ago

016-Kimyasal_Risk_Etmenleri (1)

KİMYASAL RİSK

KİMYASAL RİSK ETMENLERİ • Kimyasalların güvenli bir şekilde üretilmesi, kullanılması, taşınması ve yok edilmesi diğer bir değişle kimyasal risklerin kontrol altında tutulabilmesi için ilk ve en önemli adım kimyasalların özelliklerinin ve aynı zamanda da çevreye ve insana olan zararlarının bilinmesidir.

KİMYASAL RİSK ETMENLERİ • Kimyasalların isimlendirilmesi, etiketlenmesi ve sınıflandırılması • Tehlikeli Maddelerin Ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik • 26 ARALIK 2008 Mükerrer R.G. Sayı:27092

boletin-016 - Comite Olimpico Guatemalteco