Views
8 months ago

016-Kimyasal_Risk_Etmenleri (1)

KİMYASAL RİSK

KİMYASAL RİSK ETMENLERİ • TLV/TWA: (Threshold Limit Values / Time Weighted Average): Haftada 40 saat çalışan bir işçinin,8 saatlik mesai süresince maruz kalabileceği ortalama konsantrasyon. • STEL : Başka bir şekilde belirtmemişse 15 dakikalık sürede maruz kalınan, aşılmaması gereken limit değer. (* )

KİMYASAL RİSK ETMENLERİ • IDLH :Immediately Dangerous to Life or Health İnsan yaşamı için ciddi tehlike oluşturan ve hemen ortamın terkedilmesi gereken konsantrasyon. TLV / TWA - C • EINECS: Kimyasal maddenin Avrupa envanteri • CAS : Kimyasal maddenin servis kayıt numarası.

boletin-016 - Comite Olimpico Guatemalteco