Views
6 months ago

016-Kimyasal_Risk_Etmenleri (1)

KİMYASAL RİSK

KİMYASAL RİSK ETMENLERİ • TEHLİKE: Bir kimyasal maddenin yapısal özelliği nedeni ile zarar verme potansiyelidir • RİSK: Kimyasal maddenin zarar verme potansiyelinin çalışma ve /veya maruziyet koşullarında ortaya çıkması olasılığıdır. .

KİMYASAL RİSK ETMENLERİ • KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK: R.G 26.12.2003 / 25328 MADDE: 5 • İşveren, kimyasal maddelerle çalışmalarda işçilerin bu maddelere maruziyetini önlemek, bunun mümkün olmadığı hallerde en aza indirmek ve tehlikelerden korumak için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür. .

boletin-016 - Comite Olimpico Guatemalteco