Views
1 month ago

016-Kimyasal_Risk_Etmenleri (1)

KİMYASAL RİSK

KİMYASAL RİSK ETMENLERİ • KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK: R.G 26.12.2003 / 25328 MADDE: 6 • Risk Değerlendirmesi • İşveren işyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde, işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden olumsuz etkilerini belirlemek üzere risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür. • Risk derlendirmesi yapılarak Yönetmelikte belirtilen önlemler alınmadan tehlikeli kimyasal maddelerle çalışılması yasaktır.

KİMYASAL RİSK ETMENLERİ • Risk Değerlendirmesi aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır. 1- Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları 2- İmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 3- Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi 4- Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanma sıklığı

PA 016
016-017
016-14
Eurospielplan 016
016-2017
015-016 EL 04
015-016 EL 05
H 016
016.pdf
015-016
08-016
Rumpsmüller Paderborn 39/016
015-016 EL 03
016 VILLA SERRANA
015-016 EL 07
015-016 DS 01
015-016 EL 06
RM 016 set GB.pdf
015-016 EL 01
015-016 EL 06
015-016 EL 07
boletin-016 - Comite Olimpico Guatemalteco
010-016 indie.indd - Daniel Jablonski
015-016 EL 05
015-016 EL 01
015-016 EL 03
015-016 EL 04
015-016 GEs 05
015-016 copy
Fr Ap ranklin Col pril 20 n & M lege P 016 Marsh Poll all