Views
2 weeks ago

016-Kimyasal_Risk_Etmenleri (1)

KİMYASAL RİSK

KİMYASAL RİSK ETMENLERİ • Yapılan işin özelliği nedeniyle ikame yöntemi kullanılamıyorsa, risk değerlendirmesi sonucuna göre ve öncelik sırasıyla aşağıdaki tedbirler alınarak risk azaltılacaktır; 1) İşçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek tehlikeli kimyasal madde çıkışını önlemek veya en aza indirmek üzere uygun proses ve mühendislik kontrol sistemleri seçilecek ve uygun malzeme ve ekipman kullanılacaktır. 2) Riski kaynağında önlemek üzere; uygun iş organizasyonu ve yeterli havalandırma sistemi kurulması gibi toplu koruma önlemleri uygulanacaktır.

KİMYASAL RİSK ETMENLERİ 3) Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden işçilerin toplu olarak korunması için alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte kişisel korunma yöntemleri uygulanacaktır.

PA 016
016-14
016-017
Eurospielplan 016
016-2017
015-016 EL 07
015-016 DS 01
015-016 EL 06
015-016 EL 04
015-016 EL 05
016.pdf
H 016
015-016
08-016
015-016 EL 03
Rumpsmüller Paderborn 39/016
016 VILLA SERRANA
boletin-016 - Comite Olimpico Guatemalteco
010-016 indie.indd - Daniel Jablonski
RM 016 set GB.pdf
015-016 EL 01
015-016 EL 06
015-016 EL 07
015-016 EL 05
015-016 EL 01
015-016 EL 03
015-016 EL 04
015-016 GEs 05
015-016 copy
Fr Ap ranklin Col pril 20 n & M lege P 016 Marsh Poll all