Views
6 months ago

016-Kimyasal_Risk_Etmenleri (1)

KİMYASAL RİSK

KİMYASAL RİSK ETMENLERİ e) İşveren, tehlikeli kimyasallarla ilgili acil durum düzenlemeleri hakkındaki bilgileri kullanıma hazır bulunduracaktır. İşyerindeki ve işyeri dışındaki ilgili kaza servisleri ve acil servisler bu bilgilere kolayca ulaşabileceklerdir. Bu bilgiler; 1) Acil servislerin önceden hazır olabilmeleri ve uygun müdahaleyi yapabilmeleri için, yapılan işteki tehlikeler, alınacak önlemler ve yapılacak işler ve 2) Kaza halinde veya acil durumda ortaya çıkması muhtemel özel tehlike ve yapılacak işler hakkında bilgileri içerecektir.

KİMYASAL RİSK ETMENLERİ İşçilerin Eğitimi ve Bilgilendirilmesi Madde 10 - a) İşveren, 1) Risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgiler ve çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olması halinde gerekli yeni bilgiler, 2) İşyerinde bulunan veya ortaya çıkabilecek tehlikeli kimyasal maddelerle ilgili, bu maddelerin tanınması, sağlık ve güvenlik riskleri, mesleki maruziyet sınır değerleri ve diğer yasal düzenlemeler,

016-14
015-016 EL 07
015-016 DS 01
015-016 EL 06
boletin-016 - Comite Olimpico Guatemalteco
010-016 indie.indd - Daniel Jablonski
016-017
PA 016
015-016 EL 03
Rumpsmüller Paderborn 39/016
016 VILLA SERRANA
H 016
08-016
015-016
016.pdf
Eurospielplan 016
016-2017
015-016 EL 04
015-016 EL 05
015-016 EL 05
015-016 EL 01
015-016 EL 03
015-016 EL 04
015-016 GEs 05
015-016 copy
1
1
1
-1-
1