Views
7 months ago

016-Kimyasal_Risk_Etmenleri (1)

ASBEST Beyaz asbest

ASBEST Beyaz asbest (serpantin grubu) • Beyaz asbest olarak bilinen krisotilin kullanımı birçok ülkede tamamen yasaklanmıştır. ABD'de ve bazı Avrupa ülkelerinde çok kısıtlı kullanımına izin verilir. Oldukça esnek olduğu için kumaş yapımında ve de evlerin çatılarında kullanılır. Kahverengi asbest • Kahverengi asbest olarak bilinen amosit daha çok Afrika’da çıkarılır. Kimyasal formülü Fe 7 Si 8 O 22 (OH) 2 olan amosit de diğer asbest türleri gibi çok tehlikelidir. Mavi asbest Krokidolit en tehlikeli asbest türü olarak bilinir.

Asbetle çalışmalarda Sağlık Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik • e) Numune alma süresi, ölçüm veya zaman ağırlıklı hesaplama ile 8 saatlik çalışma süresinde (bir vardiya) işçinin maruziyetini belirleyecek şekilde olacaktır. • f) Lif sayımı, faz-kontrast mikroskobu (PCM) kullanılarak Dünya Sağlık Teşkilatı’nın 1997 tarihinde tavsiye ettiği metotla veya eşdeğer sonuçları veren başka bir metotla yapılacaktır. • Havadaki asbestin ölçülmesinde, uzunluğu 5 mikrondan daha büyük, eni 3 mikrondan daha küçük ve boyu eninin 3 katından büyük olan lifler hesaba katılacaktır.

boletin-016 - Comite Olimpico Guatemalteco