Views
9 months ago

1972 Konteynerle Ġlgili Gümrük SözleĢmesi

1972 Konteynerle Ġlgili Gümrük

1972 Konteynerle Ġlgili Gümrük SözleĢmesi Karar Sayısı : 94/5555 Türkiye tarafından 15/12/1972 tarihinde Cenevre‟de imzalanan ve 2/12/1993 tarihli ve 3930 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “1972 Konteynerlerle Ġlgili Gümrük SözleĢmesi”nin onaylanması; DıĢiĢleri Bakanlığının 13/4/1994 tarihli ve EIUK/1889-3532 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu‟nca 18/4/1994 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır. 1

Netherlands Yearbook - 1972
1972 Signa Brochure.pdf - Formula Boats
חוק המזונות (הבטחת תשלום) התשל"ב - 1972
Å UMARSKI LIST 1-2/1972
1972 1979 1985 1994 2004 2010 - Planica
Taternik 3 1972 - Polski Związek Alpinizmu
1972 Kawasaki G5 four page Brochure pdf file 702.8 kb
1972-1160/61 (Apollo 17) - Petites Ondes
Å UMARSKI LIST 3-4/1972
HP 8620 Family Technical Datasheet June 1972 ( PDF, 6.6 Mo )
BulgariaYearbook-1972