Views
7 months ago

1972 Konteynerle Ġlgili Gümrük SözleĢmesi

2-Aşağıdaki

2-Aşağıdaki hükümler uygulanır: (a) Konteynerlerin sahibi veya işletmecisi, konteynerlerin geçici kabulünün yapılacak ülkede temsilci bulundururlar. (b) Sahip veya işletmeci veya bunların temsilcisi yazılı olarak aşağıdaki hususları üstlenir: (i) İlgili ülkenin gümrük yetkililerine, istekleri üzerine, geçici kabulü yapılacak her konteynerin dolaşımı ile ilgili adı geçen ülkeye giriş, çıkış, yer ve tarihlerini içeren detaylı bilgileri sağlamak; (ii) Geçici kabul şartlarının yerine getirilememesi durumunda gerekli olabilecek ithal vergi ve resimlerini ödemek. 36

EK 3 Dahili taĢımacılıkta konteynerlerin kullanımı 2004/7905 Sayılı Milletlerarası Anlaşma ile yayımlanan Geçici İthalat sözleşmesi ile YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR. Yürürlükten Kaldırılan Maddeleri görmek için Buyarı TIKLAYIN Bu Sözleşmenin 9.maddesinde öngörüldüğü üzere her Akit Taraf, konteynerlerin (dahili) taşımacılıkta kullanılması konusunda aşağıdaki şartları koymaya yetkilidir. (a)Konteynerin, ihraç eşyasının yükleneceği veya boş olarak ihraç edileceği yere en kısa yoldan gönderilmesi veya en yakın güzergahı takip ederek götürülmesi; (b) Konteynerin, tekrar ihraç edilmeden önce dahili taşımacılıkta sadece bir kez kullanılması. 37

Kamei Prospekt 1972
Poljot Catalog 1972
1972
1972 Bottecchia - Campybike
Netherlands Yearbook - 1972
1972 Signa Brochure.pdf - Formula Boats
Jahrbuch 1971-1972 - Zeppelin-Gymnasium
А.В. Фразеология современного английского языка (1972)
Å UMARSKI LIST 1-2/1972
1972 1979 1985 1994 2004 2010 - Planica
Taternik 3 1972 - Polski Związek Alpinizmu
Georgia-Cumberland Academy - Fountain Reveries - 1972
1972 Kawasaki G5 four page Brochure pdf file 702.8 kb
PA 1972
STANBUL GÜMRÜK BÜLTEN 3. SAYI
1972 OH A.E.S
1972-1973 PINE MEMOIRS
אדום שחור יוני 1972
stanbul Gümrük Bülteni 4. sayı
1972, I - The Muslim Sunrise
Jahrbuch 1971-1972 - Zeppelin-Gymnasium
ge-scr-manual-1972.pdf
1972-1160/61 (Apollo 17) - Petites Ondes
Å UMARSKI LIST 3-4/1972
SpVgg Kaufbeuren gegen Türkspor Augsburg 1972
HP 8620 Family Technical Datasheet June 1972 ( PDF, 6.6 Mo )
1972
1972
Weissbuch-1972