Views
7 months ago

hamza

178 Dağıtan oyuncunun

178 Dağıtan oyuncunun önünde kaç adet balya olması gerektiğine dair belirli bir kural yoktur. Dağıtan oyuncunun önünde en az 6 balya taş bulunması daha pratik olur fakat oyunda hiçbir fark yaratmaz. Dağıtan oyuncu iki defa zar atmalıdır. İlk atılan zar oyuncunun soldan sağa sayarak önündeki balyalardan birisini seçmesine yardımcı olur. Oyuncu en son tek kalan taşı bu balya üzerine koyar. Eğer atılan zar dağıtan oyuncunun önünde ki balya sayısından fazlaysa, dağıtıcı sağındaki oyuncunun önünde ki balyalardan saymaya devam eder. Seçilen balyada artık altı taş bulunmaktadır. Zar ikinci defa atıldığında seçilen balya içerisinde ki taşlardan birisi aşağıdan yukarı doğru sayılarak seçilir. Seçilen taş balya içerisinden çıkartılır ve bu balya üzerine açık olarak yerleştirilir. Eğer seçilen taş sahta joker ise, taş seçilen balyaya geri yerleştirilir ve zarın ikinci defa atıldığı aşama üzerinde numara olan bir sayı seçilene kadar tekrarlanır. AŞAMA 2 Açık olarak balya üzerine koyulan taş o eldeki “jokeri” (okey) belirler – joker taşı her eksik taşın yerine kullanılabilmektedir. Ortada dizili taşların üzerinde yer alan açık taşın bir üst değeri okey taşıdır. Örneğin açık olan taş yeşil 10, bu durumda yeşil 11 taşı okey olur. Sahte joker taşı istenilen yere konulamaz sadece joker olan taş yerine konulabilir. Örneğin joker yeşil 11 ise sahte joker sadece yeşil 11 yerine konulabilir. Eğer açılan taş 13 ise aynı renkte ki 1 taşı joker olur. Sıra da balyaların oyunculara dağıtılması vardır. Dağıtıcının yanında ki oyuncuya 15, diğer oyunculara 14 taş verilir. Dağıtıcının sağıda ki oyuncu üzerinde açık taş bulunun balyanın sağında ki balyayı alır, daha sonra dağıtıcının karşısında ki oyuncu sonraki balyayı alır ve bu şekilde tüm oyuncular iki balya (10 taş) alana saat yönü tersinde ilerleyerek taşlar dağıtılır. Daha sonra dağıtıcının sağında ki oyuncu tam bir balya (5 taş) alır fakat dağıtıcının karşısında ki oyuncu sırada ki balyanın üzerinde ki dört taşı alır. Dağıtıcının solunda ki oyuncu bu son balyadan

kalan bir taşı ve sırada ki balyanın üstünde ki 3 taşı alır ve en son olarak dağıtıcı kalan 2 taşı ve yeni bir balyanın üzerinden 2 taş daha alır. Oyuncular kendilerine dağıtılan taşları önlerindeki ıstakaya dizerler böylece ellerinde ki taşları görebilirler. Geriye kalan taşlara bakılmadan veya sıraları bozulmadan masanın ortasına koyulur ve oyun esnasında oyuncuların taş çekmesi için kullanılır. OYNAMA Oyuna başlamadan önce gösterge taşını elinde bulunduran oyuncu bu taşı göstererek bir puan kazanır. Şimdi dağıtıcının sağında ki oyuncu elinde işine yaramadığı bir taşı açık olarak atar. Daha sonra oyun sırası gelen oyuncu bir önceki oyuncunun attığı taş işine yarıyorsa yerden alabilir, aksi halde ortadan bir taş çeker. Daha sonra ıstakasındaki gözden çıkardığı taşı yandaki oyuncuya atar. Bu şekilde elindeki perlerin toplamı 14 olana kadar oyun devam eder. Elindeki perlerin toplamı on dörde ilk ulaşan oyuncu elindeki fazla taşı ortaya atarak oyunu kazanmış olur. Genelde kullanılan kural sadece sağında olan yani oyuncunun attığı taşları veya solunda ki taşları görebilmesine izin vermektedir fakat diğer atılan taşların olduğu yığının en üstünde ki taşlar görülebilmektedir. Oyunun amacı taşları seri yada erkek olarak dizmektir. Seri perler aynı renkteki taşları sıralayarak oluşturulan perdir ve erkek per ise aynı numarada ki fakat farklı renklerde ki taşlarla oluşturulur Erkek yapılan perler üçlü veya dörtlü olarak sıralanırlar. Örneğin siyah 7 ve iki tane kırmızı 7 ile per yapılamaz. Seri olarak yapılan perlerde ise aynı renkten sıralı olarak 3 ya da daha fazla taşın dizilmesiyle oluşturulur. 13’den sonra tekrar 1 rakamı kullanılabilir. Ancak 13-1-2 kullanılamaz. 11-12-13-1 anlamlı ve geçerlidir. Okeyde elinizi bitirmeniz için elinizdeki tüm perlerin okey kurallarına uygun bir şekilde seri ya da erkek perler olarak dizilmesi gerekir – örneğin iki tane üçlü ve dört tane dörtlü periniz varsa veya 6’lı bir per, bir tane üçlü per ve bir tane dörtlü periniz varsa. Tek bir taş aynı anda iki per oluşturmak için kullanılamaz. 179

Rada Vidović i Hamza Alić najbolji - Superinfo