Views
3 months ago

UNIVERZITET U TUZLI - VODIČ ZA BUDUĆE STUDENTE 2018/19

Ekonomski fakultet Ulica

Ekonomski fakultet Ulica Univerzitetska 8 75000 Tuzla Bosna i Hercegovina ++387/(0)35/32 08 20 Studentska služba ++387/(0) 35/32 08 23 www.ef.untz.ba I ciklus Studijski program Ekonomija (5 usmjerenja) Marketing I ciklus Studijski program Poslovna ekonomija (6 usmjerenja) Marketing II ciklus Studijski program Ekonomija (5 usmjerenja) Marketing Računovodstvo i revizija Finansije, bankarstvo i osiguranje Menadžment Makroekonomski menadžment Računovodstvo i revizija Poslovne i javne finansije Menadžment i poduzetništvo Poslovanje javnog sektora Elektronsko poslovanje. Računovodstvo i revizija Finansije, bankarstvo i osiguranje Menadžment Makroekonomski menadžment DEKAN Dr. sc. Ermina Smajlović, vanr. prof. E-mail: ermina.mustafic@untz.ba Tel.: 035/320-837 PRODEKANI PRODEKAN ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA Dr. sc. U fazi izbora Tel.: 035/320-822 PRODEKAN ZA NAUČNO- -ISTRAŽIVAČKI RAD Dr. sc. Sabina Đonlagić, vanr. prof. E-mail: sabina.djonlagic@untz.ba Tel.: 035/320-830 - 3 - VODITELJ II CIKLUSA STUDIJA Dr. sc. Edin Osmanbegović, vanr. prof. E-mail: edin.osmanbegovic@untz.ba Tel.: 035/320-831 VODITELJ III CIKLUSA STUDIJA Dr. sc. Emira Kozarević, vanr. prof. E-mail: emira.kozarevic@untz.ba Tel.: 035/320-840

Ekonomski fakultet Ulica Univerzitetska 8 75000 Tuzla Bosna i Hercegovina ++387/(0)35/32 08 20 Studentska služba ++387/(0) 35/32 08 23 www.ef@untz.ba II ciklus Studijski program Poslovna ekonomija (6 usmjerenja) Trgovina i međunarodno poslovanje Računovodstvo i revizija Finansijsko poslovanje Poslovanje malih i srednjih preduzeća Poslovanje javnog sektora Elektronsko poslovanje. III ciklus Studijski program Ekonomija (8 usmjerenja) Ekonomska teorija i politika Međunarodna ekonomija Menadžment i upravljanje Marketing Računovodstvo i revizija Finansije i finansijska politika Kvantitativna ekonomija Digitalna ekonomija DEKAN Dr. sc. Ermina Smajlović, vanr. prof. E-mail: ermina.mustafic@untz.ba Tel.: 035/320-837 PRODEKANI PRODEKAN ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA Dr. sc. U fazi izbora Tel.: 035/320-822 PRODEKAN ZA NAUČNO- -ISTRAŽIVAČKI RAD Dr. sc. Sabina Đonlagić, vanr. prof. E-mail: sabina.djonlagic@untz.ba Tel.: 035/320-830 - 4 - VODITELJ II CIKLUSA STUDIJA Dr. sc. Edin Osmanbegović, vanr. prof. E-mail: edin.osmanbegovic@untz.ba Tel.: 035/320-831 VODITELJ III CIKLUSA STUDIJA Dr. sc. Emira Kozarević, vanr. prof. E-mail: emira.kozarevic@untz.ba Tel.: 035/320-840

VODIČ ZA BRUCOŠE - Univerzitet u Zenici
Vodič za buduće studente - PBF - Sveučilište u Zagrebu
Brucoški vodič za školsku 2009/2010 godinu - Panevropski ...
Predavanje 1 - Uvod - Fakultet za fizičku hemiju - Univerzitet u ...
Brucoški vodič za školsku 2009/2010 godinu - Panevropski ...
II ciklus studija - Fakultet za saobraćaj i komunikacije
VODIČ ZA STUDENTE VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU - veleučilište u ...
I ciklus studija - Fakultet za saobraćaj i komunikacije
Opšti kurs fizičke hemije I - Fakultet za fizičku hemiju - Univerzitet u ...
Paralelni ciklusi CO2 na Zemlji.pdf - Hemijski fakultet - Univerzitet u ...
HEMIJA II ciklus 201.. - PMF - Univerzitet u Tuzli
HEMIJA II ciklus 201.. - PMF - Univerzitet u Tuzli
Geografski studij - PMF - Univerzitet u Tuzli
ECT(A)S - vodič za nastavnike i studente - Univerzitet u Zenici
Vodič za studente (u pdf formatu, 9,31 MB) - HR
Vodič za studente UFOS - Učiteljski fakultet u Osijeku
UNIVERZITET U TUZLI - PMF - untz
Vodič za brucoše - Zdravstveni fakultet Zenica - Univerzitet u Zenici
Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet Sarajevo Preliminarna ...
Akademski curriculum vitae Personalne ... - Univerzitet u Tuzli
VODIČ ZA STUDENTE - Sveučilište u Splitu
Biosistematika kormofita I - PMF - Univerzitet u Tuzli
TEORIJA MJERE - PMF - Univerzitet u Tuzli
organizacioni odbor.pdf - PMF - Univerzitet u Tuzli
KARTON ZGRADE/OBJEKTA - PMF - Univerzitet u Tuzli
UNIVERZITET U TUZLI PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET ...
UNIVERZITET U TUZLI EKONOMSKI FAKULTET - Front Slobode
Vodič za studente doktorskog studija iz psihologije - Filozofski ...
Konkurs za upis studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija na ...
infоrmatоr - Tehnoloski fakultet Banja Luka