Views
9 months ago

UNIVERZITET U TUZLI - VODIČ ZA BUDUĆE STUDENTE 2018/19

Fakultet elektrotehnike

Fakultet elektrotehnike Ulica Franjevačka 2 75000 Tuzla Bosna i Hercegovina +387/(0) 35/25 96 00 Studentska služba ++387/(0) 35/25 96 09 stfe@untz.ba www.fe.untz.ba I ciklus Studijski program II ciklus Studijski program III ciklus Studijski program "Elektrotehnika i računarstvo" (5 usmjerenja): - Automatika i robotika, - Elektroenergetske mreže i sistemi, - Elektrotehnika i sistemi konverzije energije, - Računarstvo i informatika, - Telekomunikacije - Studijski program "Tehnički odgoj i informatika" "Elektrotehnika i računarstvo" (5 usmjerenja): - Automatika i robotika, - Elektroenergetske mreže i sistemi, - Sistemi konverzije energije, - Računarstvo i informatika, - Telekomunikacije "Elektrotehnika i računarstvo". DEKAN Dr.sc. Nerdina Mehinović, vanr. prof. E-mail: nerdina.mehinovic@untz.ba Tel.: +387 35 259 601 PRODEKAN ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA Dr.sc. Emir Mešković, doc. E-mail: emir.meskovic@untz.ba Tel.: +387 35 259 604 PRODEKAN ZA NAUČNO- -ISTRAŽIVAČKI RAD Dr.sc. Mensur Kasumović, doc. E-mail: mensur.kasumovic@untz.ba Tel.: +387 35 259 604 - 5 - VODITELJ II CIKLUSA STUDIJA Dr.sc. Amila Dubravić, doc. E-mail: amila.dubravic@untz.ba Tel.: 035/259-624 VODITELJ III CIKLUSA STUDIJA Dr.sc. Suad Halilčević, red. prof. E-mail: suad.halilcevic@untz.ba Tel.: 035/259-605

FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT Fakultet za tjelesni odgoj i sport Ulica 2. oktobra 1 75000 Tuzla Bosna i Hercegovina + 387/(0)35/27 85 36 T U Z L A Studentska služba + 387/(0)35/27 85 35 www.ftos.untz.ba I ciklus Studijski programi Tjelesni odgoj i sport, (240 ECTS) Sportski trener (180 ECTS) II ciklus Studijski programi Tjelesni odgoj i sport (60 ECTS) III ciklus Studijski program Kineziologija (180 ECTS) Završetkom studija Prvog ciklusa student stiče akademsku titulu i stručno zvanje: Bachelor tjelesnog odgoja i sporta. Završetkom Prvog ciklusa studija na odsjeku Edukacija trenera u sportu student stiče akademsku titulu i stručno zvanje: Bachelor – sportski trener Izvođenje nastave dijelom učenjem na daljinu za studijski program Sportski trener Završetkom studija II ciklusa student stiče akademsko zvanje magistar / magistar struke (MA), odnosno stručno zvanje magistar tjelesnog odgoja i sporta Izvođenje nastave dijelom učenja na daljinu za studijski program Tjelesni odgoj i sport na drugom ciklusu studija Završetkom doktorskog studija stiče se naučno zvanje: Doktor društvenih nauka / znanosti iz područja tjelesnog odgoja i sporta DEKAN Dr. sc. Vlatko Šeparović, vanr. prof. E-mail: vlatko.separovic@untz.ba Tel.: 035/278-536 PRODEKAN ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA Dr. sc. Dževad Džibrić, vanr. prof. E-mail: dzevad.dzibric@untz.ba Tel.: 035/278-536 PRODEKAN ZA NAUČNO- -ISTRAŽIVAČKI RAD Dr. sc. Muris Đug, vanr. prof. E-mail: muris.djug@untz.ba Tel.: 035/278-536 - 6 - VODITELJ II CIKLUSA STUDIJA Dr. sc. Indira Jašarević, vanr. prof. E-mail: indira.jasarevic@untz.ba Tel.: 035/278 - 536 VODITELJ III CIKLUSA STUDIJA Dr. sc. Dževad Džibrić, vanr. prof. E-mail: dzevad.dzibric@untz.ba Tel.: 035/278 - 536

Vodič za buduće studente - PBF - Sveučilište u Zagrebu
VODIČ ZA BRUCOŠE - Univerzitet u Zenici
Brucoški vodič za školsku 2009/2010 godinu - Panevropski ...
II ciklus studija - Fakultet za saobraćaj i komunikacije
VODIČ ZA STUDENTE VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU - veleučilište u ...
I ciklus studija - Fakultet za saobraćaj i komunikacije
Opšti kurs fizičke hemije I - Fakultet za fizičku hemiju - Univerzitet u ...
HEMIJA II ciklus 201.. - PMF - Univerzitet u Tuzli
HEMIJA II ciklus 201.. - PMF - Univerzitet u Tuzli
ECT(A)S - vodič za nastavnike i studente - Univerzitet u Zenici
Geografski studij - PMF - Univerzitet u Tuzli
Vodič za studente (u pdf formatu, 9,31 MB) - HR
Vodič za studente UFOS - Učiteljski fakultet u Osijeku
Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet Sarajevo Preliminarna ...
Vodič za brucoše - Zdravstveni fakultet Zenica - Univerzitet u Zenici
VODIČ ZA STUDENTE - Sveučilište u Splitu
KARTON ZGRADE/OBJEKTA - PMF - Univerzitet u Tuzli
organizacioni odbor.pdf - PMF - Univerzitet u Tuzli
TEORIJA MJERE - PMF - Univerzitet u Tuzli
Biosistematika kormofita I - PMF - Univerzitet u Tuzli
UNIVERZITET U TUZLI Å kolska: 2008./09.g. PRIRODNO ...
UNIVERZITET U TUZLI Prirodno-matematčki fakultet Odsjek-Hemija ...
Studijski program poslijediplomskog specijalističkog studija
infоrmatоr - Tehnoloski fakultet Banja Luka
Informator - Fakultet za fizicku hemiju - Univerzitet u Beogradu
ovdje. - Univerzitet u Zenici
Konkurs za upis studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija na ...
Crevni helminti čoveka - Medicinski fakultet - Univerzitet u Beogradu
Konkurs - Filozofski fakultet u Sarajevu
Vodič za brucoše i ostale studente koji trebaju pomoć u snalaženju ...