Views
6 months ago

slamiyet Öncesi Türk Tarihi Kısa Özeti

slamiyet Öncesi Türk Tarihi Kısa

KIPÇAKLAR(KUMANLAR) Sarı Türkler denilirdi.Orta Asyada bulunanlara Kıpçak,Doğu Avrupaya ve Karadenizin kuzeyine göç edenlere ise Kuman denilir. Orta Asyada,Oğuzlarla yaptıkları mücadeleler Dede Korkut hikayelerine konu olmuştur. Kumanlar,Macarları ve Romanları etkilemişlerdir ki Macarca ve romencede Kuman Türk resminin izlerini görebilmekteyiz.Ayrıca Moğol istilasıyla Doğu Avrupaya gelen moğolları etkilemiş,bunların Türkleşmesini sağlamıştır. Kumanlardan kalan önemli bir miras Cader Cumanicus adlı sözlüktür.Kumanca,latince,farsça,almanca kısımlardan oluşur bu sözlük. Kumanların bir kısmı Gürcü topraklarına gelmişlerdi ve gürcüler üzerinde önemli bir etkisi vardır. Orta asya Türk sanatının Avrupada tanınmasında Kumanların etkisi vardır. Ruslarla yaptıkları mücadele sırasında esir edilen Kıpçaklar,Orta doğu ülkelerine satılmışlardır ki ordularda asker olarak görev yapmışlardır.Daha sonra Memlük Devletini kurmuşlardır. Avrupaya göç eden son göç dalgasını Kumanlar oluşturur. Osmanlı hakimiyetinden önce Kıpçaklar,Balkanlarda yer alıyordu. PEÇENEKLER Doğu avrupaya göç eden Türk topluluklarından birisidir.Ancak avrupada devket kuramamış bir Türk topluluğudur. Önceleri 8 boydan meydana geliyorlardı.Daha sonradan 13 boydan meydana gelen bir topluluk oluşturmuştur.915-1036 tarihi arasında çeşitli akınlarla Tuna nehrini zorlamaya çalışmış,Ruslarla yoğun mücadelelerde bulunmuşlardır.Ancak 1036 da aldıkları yenilgi neticesinde Balkanlardaki güçleri zayıflamış ve bu tarihten sonra bir kısım Peçenekler Bizans ordularında hizmet vermeye başlamışlardır.Macar ordusunda da bir kısım Peçenek bulunmuştur.Malazgirt zaferinin kazanılmasında katkıları vardır. 1

kaynak makinalarının tarihi
aquasorb (tarımda su tutucular) - Snf Türk Floerger
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE TÜRK DÜNYASI
Toplatma Talimatı Bulunan Gübreler 04.02.2011 Tarihi itibariyle
TÜRK HAVA YOLLARI