Views
4 months ago

slamiyet Öncesi Türk Tarihi Kısa Özeti

etmiştir.Böylece

etmiştir.Böylece Müslüman araplarla Türkler arasında yakınlaşma başlamıştır.751 den 960 ın ortalarına kadara olan süreç İalamı Tanıma Dönemidir.İslama karşı düşmanlık hissi kalmamıştır.Kitlesel din değiştirme sürecine girilmiştir.960-1250 Avruypanın İslamlaşma Süreci yaklaşık 7 asır sürmüştür.Türklerin din değiştirmelerinden sonra 1055de Tuğrul beyinBağdata gitmesiyle Bağdatta Abbasi halifesini kendisine bağlamış,Selçuklu halifesini kendi emrine getirmiştir. ABBASİ DEVLETİ 9.asrın ortalarında siyasi bir kontrol sağlayamamış,zayıflamıştır.Siaysi otorite sağlayamadığı bu dönemde Abbasi devletinin bazı Türk valilerinin gittikleri yerlerde siyasi boşluktan istifade ederek bağımsızlıklarını kuran bazı devletler vardır: Tolunoğulları Devleti İhşidler(Akşitler):Tolunoğlu Muhammed Mısır Valisi 935 te buraya vali oluyor.Durumun uygun olması sebebiyle o da devletini kuruyor.Mısır halkının sevgisini kazanıp hizmette bulunuyor.969 da son veriliyor.Türk tarihinde,Fatımiler tarafından Hicaz Bölgesinde hakimiyet kuran ilk topluluktur. Saçoğulları:Abbasi hizmetine girmiş olan Ebu Sac Divdat,9. Asrın başlarında Azerbaycan bölgesine vali olarak tayin edilir.Hizmetlerde bulunur ve bölgede etkisi artar.890 da Muhammed Afs’in oğlu zamanında Azerbaycan,Ermenistan bölgesinde bağımsızlığını ilan ediyor.Varlığı çok uzun sürmüyor.Yaklaşık 925 e kadar siyasi varlığını sürdürüyor.Doğu- Batı ticaretine katkı sağlamıştır. İtil Bulgarları:Hazar devletine bağlı olarak siyasi varlıklarını sürdümüşlerdir.Müslüman tüccarların bölgeye gelmesiyle İslamiyetle tanışmışlardır.Varlığı 1227 ye kadar sürmüştür.Daha çok ticaaretle,ticaretten elde ettikleri zenginlikleri ile tanınmışlardır. 4

KARAHANLILAR Kırgızların, Uygur Devletini yıkmasından sonra 840 ta Orta Asyada kurulmuş bir Türk Devletidir. Kurucusu Bilge Kül Kadr tır. Devletin merkezi Karabalgasundur. Karhanlılar denmesinin sebebi hükümdarlarının Kara ünvanını kullanmalarıdır. Geçmiş asırlarda bu devlete İlekhanlar denmektedir. 10.yy başlarına kadar Bilge Kül Kadr han vardı.Bundan itibaren yerine oğulları geçmiştir. Bazir,Doğuyu idare etmiştir.Kullandığı unvan Arslan Handır.Batıda ise Buğra Han(Oğulcak) yönetimi üstlenmiştir. Bazirin oğlu Saltuk 945 te İslamiyeti kabul etmiştir.İslamiyeti kabul etmesi ve amcası Buğra Hanla mücadelesi sonucu İslamiyet batı tarafta yayılır.Ancak İalamiyetin asıl yayılışı Saltuk un oğlu Süleyman Baytaş zamanında olur.(Hızlı yayılış,Hakim olma).Hatta Süleyman Baytaş birliği de sağlamıştır.Devletin sınırları genişlemiştir.En iyi örnek;bir anda 40 bin çadır İslamiyeti kabul etmiştir. Ebul Hasan Ali(Süleymandan sonraki hükümdar) döneminde de Batıya doğru (Maveraünnehir) yayılış görüldü.Buhara,Semerkand gibi merkezler elde edildi. Ebu Nasr Ahmed bin Ali daha çok Samanoğulları topraklarıyla ilgilenmiştir.999 da Karahanlılar Samanoğullarına darbe vurdu.Bötlece Maveraünnehir toprakları ele geçirildi.Ancak,Horasan Gazneliler tarafından daha erken elde edilir.11.yy başlarında Karahanlılar ile Gazneliler arasında savaşlar meydana geldi ve Gazneliler kazandı. Karahan hükümdarı Yusuf Kadr Han zamanında ülkedeki Ali Tekin yüzünden ve Selçuklular sorunu sebebiyle Gaznelilerle bir yakınlaşma gerçekleşir.Karahanlılar iç meselelerini çözmeye çalışırlar.Karahanlılarda devlet yönetimi nedeniyle siyasi boşluk söz konusudur.Ülkede istikrar sağlanamaz.1040 ta ikiye ayrılır.Doğu ve Batı olmak üzere.Sonradan Fergana topluluğu da doğar.Karahanlılar,B.Selçuklu tarafından vergiye bağlanır.Karahanlılar günden güne zayıflar.1212 de B.K. Harzemşahlarla,1211 de D.K. ve Ferganaya Karahitaylar son vermiştir. 5

kaynak makinalarının tarihi
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE TÜRK DÜNYASI
Toplatma Talimatı Bulunan Gübreler 04.02.2011 Tarihi itibariyle
aquasorb (tarımda su tutucular) - Snf Türk Floerger
TÜRK HAVA YOLLARI