Views
8 months ago

Academy_MS_Broşür

[ Hekimlerin Yasal

[ Hekimlerin Yasal Sorumlulukları Eğitmen: Av. Can Altuğ Seçilmiş Eğitim Süresi: Yarım Gün Program İçeriği: o Haklarımı biliyor muyum? o Sağlık çalışanı- hasta ilişkisinin hukuki boyutu, sözleşmesel sorumluluğunun cezai ve tazminat boyutu o Tıbbi girişimlerin hekimler açısından yasal boyutu o Hasta hakkı, sağlık hakkı, karşılıklı hak ve sorumluluklar bağlamında hasta hekim ilişkisi o Sağlık çalışanının cezai sorumluluğu o Sağlık çalışanının hastayı karşılma şekli o Reçete yazma sorumluluğu o Hastaya ve sosyal güvenlik kurumuna karşı yasal sorumluluklar o Hekimin hukuksal sorumluluğunun kaynakları ve özel - kamu hastanesi ayrımı o Hekimin hukuki ve tazminat sorumluluğu o Hekim sorumluluğuyla ilgili yargıtay kararları o Komplikasyon nedir ve tıbbi hata arasındaki ayrım nasıl ele alınır o Hasta güvenliği o Vaka örnekleri 25 ] Academy of Management & Sales (530) 913-0314 info@acdemyms.com www.academyms.com

[ Zaman Yönetimi Eğitmen: Dr. Dilara Kuru - Örgütsel Psikolog Eğitim Süresi: 1 Gün Program İçeriği: o Kişinin; aldığı kararlara bağlı kalarak, planlarını harfiyen gerçekleştirmesini, o Limitli zaman, zamanı çalan alışkanlıklar ve dikkat dağıtan faktörlerle kolaylıkla başa çıkmasını, o Gerçeğe daha uygun ve daha etkili planlar yapmsını, o Kişisel zaman yönetim profilinin oluşturulması o Hasta ve hasta yakını ilişkisinde zaman yönetimini o Hedeflenen amaçlara ulaşmada çok daha fazla sorumluluk hissetmesini, o Üretkenliği artırarak, daha fazla işin tam zamanında halletmesini sağlamak 26 ] Academy of Management & Sales (530) 913-0314 info@acdemyms.com www.academyms.com