Views
8 months ago

Academy_MS_Broşür

Aristotle Projesi:

Aristotle Projesi: [Takımını Mükemmelleştir (Google Projesi) Bu eğitim, Google şirketi tarafından, 5 yıl boyunca 60bin çalışanın katılımıyla hazırlanan, en verimli ve başarılı çalışma ekipleri için gereken dinamiklerini ortaya koyan ''Aristotle Projesi'nin'', Türk çalışma kültürüne entegre edilmiş halidir. Eğitmenler: Dr. Dilara Kuru - Örgütsel Psikolog, Oğuzhan Demir - Eğitmen Eğitim Süresi: 2 Gün Program İçeriği: Takımı mükemmeleştirmek için gereken 5 temel kural; o Psikolojik olarak Güvende Hissetmek Ekip üyeleri, risk almanın güvenli olduğu ve utanma korkusu olmadan fikirlerini paylaşılabildikleri zaman, kendilerini güvende hisseder. o Güvenilirlik Ekip içinde herkes birbirini tamamlar, birbirine güvenir ve işi zamanında bitirir. o İş Tanımındaki Netlik Ekip üyelerinin rol, amaç ve hedeflerinin anlaşılır ve net olması gerekir. o İşin Değeri Yapılan her iş, her bir ekip üyesi için kişisel bir anlam ve önem taşır. o Çalışanın Etkisi Ekip üyeleri, çalışmalarının kurum içinde olumlu etkileri olduğunu görmek ister. 3 ] Academy of Management & Sales (530) 913-0314 info@acdemyms.com www.academyms.com

[ Proaktif Performans Yönetimi Bu eğitim, bireylerin önceliklerini belirleyerek, iş ve özel hayatlarında bütünsel olarak ne istediklerine dair net fikirlere sahip olmalarını sağlamak için hazırlanmıştır. Eğitmen: Dr. Dilara Kuru - Örgütsel Psikolog Eğitim Süresi: 1 Gün Program İçeriği: o Kişinin karar alma ve aldığı kararı etkin bir şekilde uygulayabilme becerilerinin gelişmesini, o İş ve yaşam ilişkileri konularında, ne istediğine dair net bir fikre sahip olmasını, o Önceliklerini belirleyerek, enerjisini belirli bir yöne kanalize etmesini, o Kendi belirlediği hedeflere doğru motive olmuş bir şekilde aksiyon almasını, o Aldığı aksiyonlar ile başarıya ulaşmasını, o Başarının sürdürülebilir olmasını sağlamak. 4 ] Academy of Management & Sales (530) 913-0314 info@acdemyms.com www.academyms.com