Views
4 months ago

ERP HABER Nisan 2018

Oracle, Kendi Kendini

Oracle, Kendi Kendini Yönetme Özelliklerini Tüm Bulut Platformunu Kapsayacak Şekilde Genişletti, Kendi Kendini Yöneten Bulut’ta Geliştirdiği Yenilikleri Tanıttı Kendi kendini yönlendiren hizmetler, kuruluşların maliyetlerini ve risklerini azaltmalarına, yenilikleri hızlandırmalarına ve kestirimsel bilgileri almalarına yardımcı olmak için yapay zekâ ve makine öğrenimini kullanıyor. Oracle’ın Ürün Geliştirmeden Sorumlu Başkanı Thomas Kurian, tüm Oracle Bulut Platformu hizmetlerini kendi kendini yönlendirip güvenli kılan ve onarabilir bir hale getiren, Oracle Bulut Platformunun Kendi Kendini Yöneten Hizmetleri’ni Oracle Kendi Kendini Yöneten Veri tabanı’nın da ötesine taşıyan, Oracle Bulut Platformu’ndaki en son yenilikleri tanıttı. Kendi kendini yönetebilen Bulut Platformu hizmetlerinin daha da genişleyen kapsamı ile Oracle, kendi kendini yöneten bulut özelliklerinde yepyeni bir endüstri standardı belirliyor ve müşterilerinin maliyetleri ve risklerini azaltmalarına, yenilikleri hızlandırmalarına ve kestirimsel bilgileri almalarına yardımcı olmak için yeni nesil Bulut Platformu hizmetlerine yapay zeka ve makine öğrenimi özelliklerini uyguluyor. Kuruluşlar, yenilikleri daha hızlı sunmaya odaklandıkça yeni uygulamaları oluşturmak ve en zorlu kurumsal iş yüklerini çalıştırmak için kapsamlı ve güvenli entegre bulut hizmetlerine sahip olmak istiyorlar. Ancak sadece Oracle’ın bulut hizmetleri bir yandan maksimum performans, yüksek kullanılabilirlik oranı ve güvenli kurumsal BT sistemlerini sunarken bir diğer yandan da ayar, yama uygulama, yedekleme ve sürüm yükseltme gibi temel operasyonları otomatik hale getirebiliyor. Üstelik yeniliği ve daha akıllı karar vermeyi hızlandırmak için Oracle Bulut Platformu, uygulama geliştirme, mobil ve robotlar, uygulama ve veri entegrasyonu, analitik, güvenlik ve yönetim konularına özel yeni kendi kendini yönetme yetkinliklerini kullanıma sunuyor. “Yarının başarılı kurumsal BT organizasyonlarının geleceği uçtan uca eksiksiz otomasyonda” diyor Kurian. “Oracle’da bunu gerçeğe dönüştürüyoruz. Müşterilerimizin 42 > www.erphaber.com.tr > Türkiye’nin ilk ERP e-dergisi 04 > 2018 > ERP HABER

sistemlerini korumalarına, yenilikleri daha hızlı geliştirmelerine ve daha akıllı gerçek zamanlı kararlar ile rekabette avantajlı olmalarına yardımcı olabilmek için bulutumuzun her bir noktasına kendi kendini yönetebilme özellikleri katıyoruz.” Oracle’ın kendi kendini yönetme özellikleri, ilk kez Oracle OpenWorld’de gün yüzüne çıkan dünyanın ilk kendi kendini yöneten veri tabanı da dahil olmak üzere Oracle Bulut Platformu’nun tamamı ile entegre bir yapıda. Oracle’ın Kendi Kendini Yöneten Veri tabanı, insan gücünü, insan hatalarını ve manüel ayarları ortadan kaldırarak eşi benzeri görülmemiş bir kullanılabilirlik oranını, yüksek performansı ve güvenliği çok daha düşük maliyetle sunabilmek için gelişmiş bir yapay zeka ve makine öğrenimi kullanıyor. Aralarında analitik çalışmalar için Oracle Kendi Kendini Yöneten Veri Ambarı Bulut Hizmeti’nin, işlemsel ve karmaşık iş yükleri için Oracle Kendi Kendini Yöneten Veritabanı OLTP’nin ve hızlı ve muazzam boyutlardaki okuma ve yazma işlemleri için Oracle Kendi Kendini Yöneten NoSQL Veri tabanı’nın da bulunduğu ve her biri belirli bir iş yükü için geliştirilen kendi kendini yöneten veri tabanı hizmetleri, 2018 yılında kullanıma sunulacak. Oracle’ın Kendi Kendini Yöneten Veri tabanı’na ek olarak Oracle Bulut Platformu’nun uygulama geliştirme, mobil ve robotlar, entegrasyon, analitik, güvenlik ve sistem yönetimine yönelik kendi kendini yönetme özelliklerinin de 2018’in ilk yarısında kullanıma sunulması planlanıyor. Oracle Bulut Platformu’nun tüm hizmetlerinin paylaştığı temel nitelikteki kendi kendini yönetme özelliklerinin bazıları şunlar: • Maliyetleri Azaltmak ve Verimliliği Arttırmak için Kendi Kendini Yönlendirme: Tedarik, güvenli kılma, takip, yedekleme, geri kurtarma ve sorun tespit edip giderme çalışmalarında insan iş gücünü ortadan kaldırır. Çalışırken sürümü otomatik yükseltir ve yamaları uygular. Atıl zaman olmaksızın bilişim veya depolama kapasitesini anında arttırır veya azaltır. • Riskleri Azaltmak için Kendi Kendini Güvenli Kılma:Dış saldırılardan ve kötü niyetli dahili kullanıcılardan sistemi korur. Bir yandan siber saldırılara karşı korunmak için çalışırken güvenlik güncellemelerini otomatik uygular ve tüm verileri otomatik şifreler. • Daha Uzun Kullanılabilirlik Süresi için Kendi Kendini Onarma:Tüm planlanmış ve planlanmamış atıl sürelere karşı otomatik koruma sağlayarak kullanılabilirlik oranını yüzde 99,995’e çıkartarak planlı bakımlar da dahil olmak üzere atıl süreyi ayda 2,5 dakikanın da altına indirir. Oracle Bulut Platformu’nun geri kalanındaki fonksiyonel alanlara eklenen kendi kendini yönetme özellikleri arasında şunlar yer almaktadır: Uygulama Geliştirme • Kod kalitesini ve uygulama geliştiricinin verimliliğini arttıran otomatik nesne keşfi, bağımlılık yönetimi ve politika tabanlı bağımlılık güncellemeleri • Güvenlik risklerini önemli ölçüde azaltacak şekilde CI/CD boyunca güvenlik sorunlarının otomatik olarak belirlenmesi ve iyileştirilmesi • İş birimi kullanıcılarının dahi uygulamaları hızla geliştirebilmesine imkan sağlayan, tek düğme ile kurulum özelliğiyle otomatik kod oluşturma Mobil ve Robotlar • Sıkça gerçekleşen son kullanıcı eylemlerini otomatik hale getirmek amacıyla etkileşim düzenlerini ve tercihlerini gözlemleyerek çalışanların zamanlarını daha verimli görevlere ayırmalarını sağlayan, kendi kendine öğrenen sohbet robotları • Kullanıcılarla yapılan görüşmelerden ders alarak akıcı ve bağlama duyarlı görüşmeler yapabilmek için makine öğrenimini kullanan ve gözetim gerektirmeyen akıllı robotlar • Son kullanıcının bulunduğu yere göre yanıtlardaki gecikmeleri en aza indirmek amacıyla API çağrılarını gerçek zamanlı olarak en yakındaki veri merkezinin ön belleğine otomatik aktarma 04 < 2018 < ERP HABER Türkiye’nin ilk ERP e-dergisi < www.erphaber.com.tr < 43

ERP HABER Nisan 2018
ERP HABER Dergisi Ocak 2017 Sayısı
MEDYATABLET 2018 NİSAN
BORSA HABER
ERP implementacija, rollouti i BPM - HrOUG