Views
8 months ago

NİSAN 2018-İL KAMU YATIRIMLARI

VAKIFLAR BÖLGE

VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ – SİVAS KÜLTÜR VE TURİZM (TL) S.NO PROJENİN ADI PROJENİN YERİ BAŞLAM A - BİTİŞ TARİHİ PROJE TUTARI ÖNCEKİ YILLAR HARCAM ASI PROGR AM YILI ÖDENE Ğİ DÖNEM SONUNA KADAR NAKDİ HARCAMA FİZİKİ GERÇ. (%) İŞİN SON DURU MU RESTORASYONLARIMIZ 1 2 3 Boğazlıyan Çarşı Hamamı Esaslı Onarım İşi Yozgat Merkez Tekkeyenicesi Köyü Camii Esaslı Onarım İşi Yozgat Merkez Fatih Cami Onarım İşi Boğazlıyan Merkez Merkez 05.07.2017 31.05.2018 11.08.2017 05.10.2018 20.02.2018 27.03.2019 962.599 112.501 850.098 - 10 884.704 202.238 682.466 - 30 1.200.840 - 1.200.840 - 5 05.07.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Onarım çalışmalarına devam edilmekte olup yaşanan statik sorunlar nedeniyle statik rapor Koruma Kuruluna iletilmiştir. Onaylanan rapor doğrultusunda hazırlanan projeler Kurula sunulmuş olup gündeme alınması beklenmektedir. 11.08.2017 tarihinde yer teslimi yapılmış olup onarım çalışmalarına devam edilmektedir. 20.02.2018 tarihinde yer teslimi yapılmış olup restorasyon çalışmaları başlamıştır. 4 Yozgat Merkez Arapdede Cami Onarım İşi Yozgat Merkez Nakipzade Cami Onarım İşi Merkez 01.03.2018 05.04.2019 1.427.249 - 1.427.249 - 5 01.03.2018 tarihinde yer teslimi yapılmış olup restorasyon çalışmaları başlamıştır. 5 Yozgat Boğazlıyan Yukarı Mahalle Eski Cami 2018 Yılı Onarım İşi Boğazlıyan 13.03.2018 08.11.2018 943.674 - 943.674 - 5 13.03.2018 tarihinde yer teslimi yapılmış olup restorasyon çalışmaları başlamıştır. PROJE HİZMET ALIMLARIMIZ 6 Yozgat Şefaatli Paşaköyü Tokmak Hasan Paşa Cami Proje Hizmet Alımı Şefaatli 10.03.2017- 92.000 - 92.000 24.609 25 Koruma Kurulu tarafından talep edilen değişiklikler doğrultusunda güncellenen proje Kurula yeniden sunulmuştur. 14

VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ – SİVAS KÜLTÜR VE TURİZM (TL) S.NO PROJENİN ADI PROJENİN YERİ BAŞLAM A - BİTİŞ TARİHİ PROJE TUTARI ÖNCEKİ YILLAR HARCAM ASI PROGRAM YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONUNA KADAR NAKDİ HARCAMA FİZİKİ GERÇ .(%) İŞİN SON DURUMU 7 8 9 Başçavuş Hamamı Proje Hizmet Alımı Çandır Merkez Cami Proje Hizmet Alımı Fatih Cami, Sağır Mustafa Ağa (Süleyman Sırrı İçöz ) Cami, Yukarı Mahalle Eski Cami Proje, Hizmet Alımı DİĞER Merkez 18.08.2014- 27.750 - 27.750 - 10 Çandır 24.06.2016- 15.900 - 15.900 - 40 Merkez ve Boğazlıyan 13.05.2014- 68.000 30.600 37.400 - 66 Fatih Cami: 10 Damathocazede Cami Merkez 2017-2018 20.000 - - - - 11 Kayyumzade Cami Merkez 2017-2018 500.000 - - - - Koruma Kurulu tarafından talep edilen değişiklikler doğrultusunda proje güncellenecektir (Sosyal amaçlı kullanım). Koruma Kurulu tarafından talep edilen değişiklikler doğrultusunda projeler güncellenecektir. Projeler Koruma Kurulunca onaylandı. Onarım yaklaşık maliyeti hazırlandı (Onarım ihalesi yapıldı.). Sağır Mustafa Cami: Koruma Kurulu tarafından projelerin yenilenmesi kararı alınmıştır. Yeniden proje ihalesine çıkılacak. Yukarı Mahalle Eski Cami: Projeler Koruma Kurulunca onaylandı. Onarım yaklaşık maliyeti tamamlandı (Onarım ihalesi yapıldı). Caminin girişindeki dükkân belediye tarafından yıkıldıktan sonra mezarlık ve Cami giriş kısmının düzenlemesi yapılacaktır. Onarım yaklaşık maliyeti hazır olup basit onarım ihalesine çıkılacaktır. Onaylı proje doğrultusunda kapsamlı onarım yaklaşık maliyeti tamamlanmıştır. 15

MEDYATABLET 2018 NİSAN
ERP HABER Nisan 2018
il-sistema-della-corruzione
IL MIGLIORE