Views
4 months ago

Berner-2018-r

Herbitsiid Belkar

Herbitsiid Belkar 18

Calibre 50 SX Toimeained: metüültiofeensulfuroon 333 g/kg, metüültribenuroon 167 g/kg Preparatiivne vorm: vees lahustuvad graanulid Pakend: 220 g ja 300 g Calibre 50 SX on laia toimespektriga herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks nii suvi- kui ka taliteraviljadel koos või ilma kõrreliste heintaimede allakülvita. Kasutusjuhend Calibre 50 SX Kultuurid: laia toimespektriga herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks nii suvi- kui ka taliteraviljadel koos või ilma kõrreliste heintaimede allakülvita. Calibre 50 SX sobib kõigile tali- ja suvinisu, odra, kaera, rukki, kõva nisu ning tritikale sortidele. Kaeras võib Calibre 50 SX kasutamine põhjustada ajutist vilja kolletumist. Kaerasort „Matilda” on tundlik, selle jaoks ei tohiks kasutada rohkem kui 10 g Calibre 50 SX vahendit ha kohta. Uusi nisu-, odra-, kaera-, rukki- ja tritikalesorte aretatakse pidevalt juurde. Enne Calibre 50 SX kasutamist uuel sordil kontrolli oma edasimüüjalt, kas antud sordi kohta on olemas eelnevaid praktilisi kogemusi ja/või katsetulemusi. Toimeviis: Calibre 50 SX on süsteemne herbitsiid. Calibre 50 SX imendub umbrohtudesse peamiselt lehtede, vähesel määral ka juurte kaudu. Efektiivne mõju paljudele laialehelistele umbrohtudele. Umbrohtude kasv aeglustub paar tundi peale pritsimist. Kloroos, taimede surm ja teised nähtavad muutused ilmnevad järk-järgult ühe kuni kolme nädala pärast. Calibre 50 SX suhtes vähetundlikud umbrohud ei hävi täielikult, kuid jäävad kidurakasvulisteks. Kulunormi valikut mõjutavad tegurid: Madalam kulunorm Tundlikud umbrohuliigid Vili surub umbrohu alla Hea pinnase niiskus - tugev kasv Piiratud umbrohu leviala Kõrgem kulunorm Vastupidavad umbrohuliigid Nõrga kasvuga kultuur või tühimikud Põud või üleujutus Lai umbrohu leviala Madal umbrohi Kõrgeltarenenud pritsimistehnoloogia Kõrge umbrohi Ebapiisav pritsimistehnoloogia Kõrge suhteline õhuniiskus (>80 %) Madal suhteline niiskus (

Juhend (MY12_2012)
Harrastuskalapüügist Eestis - Keskkonnaministeerium
Mahepõllumajanduslik seakasvatus - Põllumajandusministeerium
1 Raie planeerimine - Erametsakeskus
Tallinn-Stockholm May-June 2018 Tallink Summer Shopping catalogue – full version
Eesti Loomaarstlik Ringvaade Eesti Loomaarstlik Ringvaade
vaivara valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise ...
Sprinteri uudised 2009 - Silberauto
Nõuetele VASTAVUS - Eesti põllu- ja maamajanduse ...
SL Õhtulehe eriprojektid
ErakorDnE välEDuS. loomingulinE juhtiminE. - Nikon
Elisas hoiad pere sidekuludelt kokku üle aastas!
Kliendileht nr.31 - Espak
2 Puidu müük - Erametsakeskus
Põlevkivialade elanikele ja kohalikele omavalitsustele kahjude ...
Hea foto saladus - rantomeks
Muutuv tööturg – CV kirjutamine, - oesel.ee
Soovitused detailplaneeringu koostamiseks
Pipelife Septik - Hals Trading
ÄRIPARGID JA ÄRIKINNISVARA - Postimees
KOOSTA oma PROJEKTITAOTLUS
Suure poe ette tuleb parkla ning jalakäijate promenaad - Otepää vald