Views
2 weeks ago

Berner-2018-r

Herbitsiid Calibre 50 SX

Herbitsiid Calibre 50 SX Vihmakindlus: Kuivades tingimustes 1 tunni ja niisketes tingimustes 2 tunni möödudes. Tööoote ja ooteajaga seotud piirangud puuduvad. Preparaati ei soovitata pritsida kultuurile, mis on tugevas stressis põua, madalate temperatuuride, liigvee, kahjurite- või haiguste rünnakute, toitainete- või lubjanappuse või millegi muu tõttu. Kui mingil põhjusel kultuur ei tärka ja on vajadus uueks külviks ning põldu on töödeldud Calibre 50 SX, siis võib külvata vaid teravilja. 22

Dassoil Toimeaine: alküülfenool alkoksülaat 99.6% Preratiivne vorm: vesilahus Pakend: 5 l Dassoil Kastutusjuhend Toimeviis: Dassoil on vees lahustuv mitteiooniline pindaktiivne aine e. märgaja taimekaitsevahendite efektiivsuse suurendamiseks teatud preparaatide korral. Dassoil tagab optimaalse pritsekvaliteedi ning sihtumbrohtude hea katmise preparaadiga. Dassoil vähendab pritsimislahuse pindpinevust, mille tulemusena katab see ühtlase kihina lehti. Selle tulemusena suureneb taimekaitsevahendi kleepuvus, omandamine lehtede kaudu, toime kiirus, efektiivsus ning parandatud vihmakindlus. Pritsimine: lugege hoolikalt ning järgige nende herbitsiidide kasutusjuhendit, millega koos te Dassoili kasutama hakkate. Tegevused enne pritsimist: enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Dassoili tuleb pritsida traktori hüdraulikapritsiga tingimustel, et see on heas töökorras ning on kalibreeritud vastavalt tootja soovitusele. Segamine: prits täita poolenisti puhta veega, lülitada segisti tööle ning pidevalt segades lisada vajalik kogus taimekaitsevahendeid. Kui pritsimissegus kasutatakse pulbrilisi või granuleeritud taimekaitsevahendeid (nagu nt Tombo WG) tuleb need lahustada puhta veega täidetud paagis enne Dassoili paaki lisamist samaaegselt pritselahust pidevalt segades. Valmis töölahust mitte seisma jätta, vaid alustada kohe pritsimist. Kulunorm: Teravili Raps 0,5 l/ha 0,3 l/ha Dassoili soovitatakse lisada 0,2 l/100 l vee kohta. Dassoiliga pritsides on vajalik lisada vett 100-300 l/ha. Pärast pritsimist pesta paak, jaotustorud ja düüsid hoolikalt spetsiaalselt ettenähtud pesuainega All Clear Extra! Teistel taimekaitsevahenditel, mille kasutamisel on ette nähtud märgaja, kasutada märgajat vastavalt selle toote kasutusjuhendile. 23

Juhend (MY12_2012)
Koolitustegevus 2011.pdf - Euroopa Noored
Mahepõllumajanduslik linnukasvatus - Põllumajandusministeerium
Tartu Linnalehel 49 000 lugejat! - Linnaleht
Mahepõllumajanduse algõpe tootjatele - Põllumajandusministeerium
Mahepõllumajanduslik marja- ja puuviljakasvatus
Mahepõllumajanduslik marja- ja puuviljakasvatus
Mahe - Põllumajandusministeerium
KONSULAARTEENISTUS 2008 - Välisministeerium
Membership_Trailer_ET.qxp:Layout 1 - EUROPART - europart.de
Mahepõllumajanduse alused - Maheklubi
Mahepõllumajanduslik linnukasvatus - Põllumajandusministeerium
Põllumajandust puudutavad... - Eesti põllu- ja maamajanduse ...
Piret Savvi PRODUKTIIVLOOM Vesite enterotokseemia - Eesti ...
Harrastuskalapüügist Eestis - Keskkonnaministeerium
Mahepõllumajanduslik lihaveisekasvatus (PDF 712 KB)
SG_Fibo plokitooted_A4_12lk_03-2010.indd - Weber
Mahepõllumajanduslik seakasvatus - Põllumajandusministeerium
1 Raie planeerimine - Erametsakeskus
Aquapanel Indoor 3350 KB
FIBO PLOKITOOTED FIBO PLOKITOOTED
Palmer's toimib. Mina olen tõestus. - Eesti Ekspress
Mahepõllumajanduslik lihaveisekasvatus
Sinu Mets_180908.pdf - Erametsakeskus
• Sissejuhatus • XML kirjeldus • Skeemid - dokumendi formaalne ...