Views
2 weeks ago

Berner-2018-r

Herbitsiid Mustang 1 2

Herbitsiid Mustang 1 2 Paagisegud: Mustang'it võib segada selliste fungitsiididega nagu Falcon Forte, Juventus 3 4 2 1 4 2 90, Tilt 250 EC, Artea 330 EC, Allegro Super, Folicur , Corbel , Tango Super; 2 1 5 insektitsiidiga Fastac 50, Decis Mega, kasvuregulatoriga CCC ja leheväetistega nagu X- leheväetis ja Super leheväetis. Ettevaatusabinõud: Mustangit ei tohi kasutada liblikõieliste allakülvide korral. Järgnevad kultuurid: järgneval aastal võib samal põllul kasvatada kõiki kultuure. Ümberkülv: kui Mustangiga pritsitud kultuur on mingil põhjusel hävinud, võib asenduskultuurina samale põllule külvata teravilju, maisi ja kõrrelisi heintaimi. ® Ettevõtte The Dow Chemical Company („Dow") või Dow sidusettevõtja kaubamärk 1 Bayer Crop Science 2 BASF 3 Adama 4 Syngenta Agro Service Ag 5 Nufarm 42

Mustang forte Toimeained: 10 g/l aminopüraliid; 5 g/l florasulaam; 180 g/l 2,4D Preparaadi vorm: suspo-emulsioon (SE) Pakend: 5 l Mustang forte on laia toimespektriga herbitsiid laialeheliste umbrohtude tõrjeks talining suviteraviljadel. Toodet võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. Kasutuspiirang: Mustang fortet ei tohi kasutada lähemal kui 5 m mittepõllumajanduslikust maast. Mustang forte Kasutamisjuhend Toimeviis: Mustang forte on süsteemne herbitsiid, mis tungib lehtedesse ning kandub taimemahlaga kogu taimes kuni juurteni. Mustang forte sisaldab 3 toimeainet: florasulaam inhibeerib atsetolaktaat süntaasi ning kuulub HRAC „B gruppi“ ning aminopüraliid ja 2,4-D kuuluvad HRAC „O gruppi“. Kõik kolm toimeaine komponenti liiguvad süsteemselt taimes ning kahjustades taime kasvu ja ainevahetust. Selle tulemusel tundlikud umbrohud surevad. Mustang forte mõjub laialehelistele umbrohtudele vähesel määral ka juurte kaudu. Pritsimisel tuleb tagada pritse ühtlikkus, kindlustada taimede täielik katmine ning veenduda, et preparaat ei kanduks kõrvalkultuuridele. Ilmastikutingimused pritsimise ajal: optimaalseim temperatuur pritsimiseks on ajal, mis jääb 5-20°C vahele. Parim pritsimise aeg on, kui umbrohud on aktiivses kasvus ning taimedel on piisavalt niiskust. Mitte pritsida kultuuri, mis kannatab külmast, põuast, veepuudusest, pestitsiidide kahjustusest, toitainete puudusest ja muudest põhjustest tingitud stressi käes. Vältida tundlike põllukultuuride, kõrvalkultuuride ja avalike veekogude kahjustust. Doseerimine ja pritsimise ajastamine: Mustang fortet kasutada suviteraviljadel (oder, kaer, nisu) 0,5-0,8 l/ha ja taliteraviljadel (nisu, oder, rukis ja tritikale) 0,5-1,0 l/ha. Mustang fortet kasutada tali- ja suviteraviljadel võrsumise algusest kuni teise kõrresõlme tekkimiseni (BBCH 21-32). Herbitsiid 43

Juhend (MY12_2012)
Mahepõllumajanduslik marja- ja puuviljakasvatus
Mahepõllumajanduslik marja- ja puuviljakasvatus
Mahepõllumajanduse alused - Maheklubi
KONSULAARTEENISTUS 2008 - Välisministeerium
Mahe - Põllumajandusministeerium
Keskkond nr 7 - Koit
Sisukord Sissejuhatus
Harrastuskalapüügist Eestis - Keskkonnaministeerium
Koolitustegevus 2011.pdf - Euroopa Noored
Tartu Linnalehel 49 000 lugejat! - Linnaleht
raamatus
1 Raie planeerimine - Erametsakeskus
Mahepõllumajanduslik lihaveisekasvatus (PDF 712 KB)
SG_Fibo plokitooted_A4_12lk_03-2010.indd - Weber
KORRALIK KORSTEN
FIBO PLOKITOOTED FIBO PLOKITOOTED
kampaaniad - Tartu
Palmer's toimib. Mina olen tõestus. - Eesti Ekspress
Mahepõllumajanduslik lihaveisekasvatus
Sinu Mets_180908.pdf - Erametsakeskus
Sinu Mets_210509.pdf - Erametsakeskus
infoleht