Views
6 months ago

Berner-2018-r

Toote ohutusteave Pritsi

Toote ohutusteave Pritsi puhastamine. 1. Tühjenda prits põllul. Loputa paak, jaotustorud ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti. 2. Täida paak puhta veega ja lisa 100 l kohta 0,5% spetsiaalset grammherbitsiidide pesuvahendit ALL CLEAR EXTRA (1l/200 l vee kohta) või 1 liiter 3 %-list (või vastav kogus lahjemat) ammoniaaki. Pritsi mõne minuti jooksul pesuvedelikku läbi pihustite ja seejärel sega lahust paagis 15 minutit. Tühjenda prits. 3. Loputa paak, jaotustoru ja voolikud puhta veega. 4. Võta ära pihustid ja filtrid ning pese need eraldi pesuainetega. Loputa paaki veega 5 minuti jooksul ja lase vesi välja läbi pihustite. Jälgi, et pesu- ja loputusvesi ei kahjustaks puid või tundlikke taimi ega saastaks pinna- või põhjavett. Kasutaja risk. Taimekaitsevahend valmistatakse hoolika kontrolli all ja tootja tagab õigesti säilitatud, kinnises tehasepakendis oleva toote kvaliteedi ning toimeainete õige sisalduse. Kasutamisjuhend ning soovitused on välja töötatud ametlike katsetuste põhjal ja praktiliste kogemuste najal. Tootja firma ei vastuta tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud muudatused toote vääral kasutamisel, uued sordid, uus tehnika, taimede resistentsuse kasv jms., mida taimekaitsevahendi registeerimisel ja turustamisel polnud võimalik ette näha. Lisainformatsioon. Mitte pritsida kultuuri, mis kannatab külmast, põuast, veepuudusest, pestitsiidide kahjustustest, toiteainete puudusest või muudest põhjustest tingitud stressi käes. Vältida tundlike põllukultuuride, kõrvalkultuuride ja avalike veekogude kahjustust. Kasutage töödeldava umbrohu lehe arengule ja kultuuri tihedusele vastavat pihustit ja pritsimistehnikat. 6

ALL CLEAR EXTRA All Clear Extra on pesuvahend pritsimisseadmete ja pritsipaakide pesuks pestitsiidi jääkidest. Pakend: 5 l Kasutamisjuhend Toimeviis: All Clear Extra on spetsiaalne pesuaine, mis on mõeldud pritsimislahuse jääkide eemaldamiseks pritsi paagist, poomilt, filtritelt, pihustitelt jt. pritsimisseadme ® ® ® osadelt. All Clear Extra't kasutatakse pärast Granstar Preemia, Titus , Calibre 50 SX ja teiste sulfonüüluureate ehk väikese kulunormiga grammherbitsiidide kasutamist pritsipaakide pesuks. Kulunorm: Pestava pritsi maht (liitrit) 500 1000 2000 3000 ALL CLEAR EXTRA Pesuks kasutatava vee kogus (liitrit) 50-250 100-500 200-1000 300-1500 All Clear Extra kogus (liitrit) 0,25-1,25 0,5-2,5 1,0-5,0 1,5-7,5 Pritsi pesemine 1. Tühjenda prits. Loputa paak (seest ja väljastpoolt) ning jaotustoru ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti. 2. Minimaalne pritsi pesemiseks kasutatav vee kogus on 1/10 (10%) pritsi mahust. Täida prits pesuks vajamineva vee kogusega ja lisa spetsiaalne pesuaine All Clear Extra 500 ml 100 l veele. Pritsi mõni minut pesuvedelikku läbi pihustite ja seejärel sega lahust paagis 15 minutit. Tühjenda paak. 3. Võta ära pihustid ja filtrid ning pese need eraldi pesuainega kulunormiga 50 ml / 10 l vee kohta. 4. Lõpetuseks loputa paak, jaotustoru ja voolikud puhta veega ja tühjenda prits. Märkused: jälgige hoolikalt, et pesemis- või loputusvedelik ei kahjustaks puid ega teisi tundlikke taimi. Jälgige ka, et pesu- ja loputuslahus ei satuks pinna- või põhjavette. 7

Juhend (MY12_2012)
Harrastuskalapüügist Eestis - Keskkonnaministeerium
1 Raie planeerimine - Erametsakeskus
Mahepõllumajanduslik seakasvatus - Põllumajandusministeerium
Koolitustegevus 2011.pdf - Euroopa Noored
Tartu Linnalehel 49 000 lugejat! - Linnaleht
Mahepõllumajanduslik linnukasvatus - Põllumajandusministeerium
Mahepõllumajanduse algõpe tootjatele - Põllumajandusministeerium
Mahepõllumajanduslik marja- ja puuviljakasvatus
Mahepõllumajanduslik marja- ja puuviljakasvatus
Mahepõllumajanduslik lihaveisekasvatus (PDF 712 KB)
SG_Fibo plokitooted_A4_12lk_03-2010.indd - Weber
Põllumajandust puudutavad... - Eesti põllu- ja maamajanduse ...
Mahe - Põllumajandusministeerium
KONSULAARTEENISTUS 2008 - Välisministeerium
Membership_Trailer_ET.qxp:Layout 1 - EUROPART - europart.de
Mahepõllumajanduse alused - Maheklubi
Piret Savvi PRODUKTIIVLOOM Vesite enterotokseemia - Eesti ...
Mahepõllumajanduslik linnukasvatus - Põllumajandusministeerium
Palmer's toimib. Mina olen tõestus. - Eesti Ekspress
Sinu Mets_180908.pdf - Erametsakeskus
Mahepõllumajanduslik lihaveisekasvatus
FIBO PLOKITOOTED FIBO PLOKITOOTED
vaivara valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise ...
Eesti Loomaarstlik Ringvaade Eesti Loomaarstlik Ringvaade