Views
8 months ago

Szkolni Przyjaciele Karty ćwiczeń klasa 2 cześć 1

6 Przeczytaj zdania.

6 Przeczytaj zdania. Wstaw na ich końcu odpowiednie znaki interpunkcyjne. Przechodzę przez jezdnię na zielonym świetle Nie wchodź na jezdnię na czerwonym świetle Dlaczego należy patrzeć na sygnalizację świetlną • Przeczytaj zdania ponownie z odpowiednią intonacją. 7 Przypomnij zasady przechodzenia przez jezdnię, gdy nie ma sygnalizacji świetlnej. Wytnij zasady z „Wycinanki” i wklej je we właściwej kolejności. 1. 2. 3. 4. 5. 8 Przeczytaj wyrazy i policz w nich litery. Połącz liniami wyrazy z właściwymi liczbami. bezpieczeństwo komunikacja skrzyżowanie 8 9 14 11 10 12 rowerzyści samochód hulajnoga przechodzień • Otocz pętlami wyrazy czterosylabowe. Z najdłuższym z nich ułóż i napisz zdanie w zeszycie. 26 11. BEZPIECZNI W DRODZE DO SZKOŁY

1 Obejrzyj znaki. Przeczytaj napisy. Znaki ostrzegawcze Znaki zakazu Znaki informacyjne Znaki nakazu • Rozwiąż zagadki. Napisz, jakie to znaki. Czego ci nie wolno, podpowiedzą krótko te znaki okrągłe z czerwoną obwódką. Te żółte trójkąty, mój miły kolego, przed niebezpieczeństwem zawsze cię ostrzegą. Kierowcom nakażą, jak należy jeździć, te znaki okrągłe w kolorze niebieskim. Z nich informacje przy drodze odczytaj, gdzie stacja i parking, gdzie bar albo szpital. Kamila Mejnartowicz-Abou-Ali, Małgorzata Warakomska (zagadki) 12. ZAPAMIĘTAJ TE ZASADY 27