Views
8 months ago

Szkolni Przyjaciele Karty ćwiczeń klasa 2 cześć 1

Dookoła świata 1 N Na

Dookoła świata 1 N Na mapie świata pokoloruj niebieską kredką oceany. • Uzupełnij na nalepkach litery w nazwach kontynentów. Umieść nalepki w odpowiednich miejscach. OCEAN ARKTYCZNY O C OCEAN SPOKOJNY E A N A T L A N T Y C K I OCEAN SPOK OJNY OCEAN INDYJSKI O C E A N P O Ł U D N I O W Y 2 Dopisz do nazw miejsc nazwy kontynentów, na których się te miejsca znajdują. Himalaje – Puszcza Białowieska – Sahara – Amazonia – preria – 60 27. DOOKOŁA ŚWIATA

3 Wyrazy zgubiły swoje części. Dobierz ich zakończenia – skreślaj fragmenty wyrazów i wpisuj całe wyrazy w odpowiednie miejsca według wzoru. pły… obser… foto… oce… jezio… ja… pusz… konty… zwie… pta… liczba pojedyncza podró… pus… rzeczowniki czasowniki dę ki tynia grafują liczba mnoga cza nenty żuję wają ro dzam wują any • Z każdej części wybierz po jednym wyrazie i ułóż z nimi zdania. Zapisz je w zeszycie. 61