Views
7 months ago

Szkolni Przyjaciele Karty ćwiczeń klasa 2 cześć 1

1 Uzupełnij nazwy

1 Uzupełnij nazwy warstw lasu. N 2 • Nalep w odpowiednich miejscach na ilustracji obrazki przedstawiające mieszkańców lasu. Jak nazywa się warstwa lasu, w której występują przedstawione organizmy? Podkreśl właściwy wyraz. runo podszyt ściółka 3 Przyjrzyj się fotografii i napisz, co znajduje się w ściółce. 86 39. ŻYCIE W LESIE

4 Wytnij z „Wycinanki” wyrazy, ułóż z nich zdania i je przyklej. Postaw na końcu każdego zdania odpowiedni znak: ., ! lub ? 5 Na podstawie informacji ze stron 88–89 w podręczniku wypełnij diagram. Odczytaj hasło i uzupełnij nim zdanie. 1 3 2 4 5 1. Pień martwego drzewa porastają mchy i… 2. Las ma cztery… 3. Tkają sieci między gałęziami drzew i krzewów. 4. W tej warstwie lasu rosną młode drzewa i krzewy. 5. Na martwym drzewie rośnie ich najwięcej. to liczni lokatorzy martwych drzew. 87