Views
6 months ago

Szkolni Przyjaciele Karty ćwiczeń klasa 2 cześć 1

Ćwicz czytanie /

Ćwicz czytanie / Przeczytaj lub posłuchaj 3 N Jak dzieci spędzały wakacje? Na podstawie tekstu ze strony 6 w podręczniku nalep przy dzieciach odpowiednie informacje. Staś • Podkreśl wypowiedź Kostka. Maciek Lucynka … byle w górach … byle jak najdalej od domu … byle jak najbliżej domu • Odszukaj w tekście wypowiedź nauczycielki. Dokończ zdanie. 4 • Powiedz, czy zgadzasz się z tą opinią. Wstaw brakujące litery. Sprawdź uzupełnione zdania z tekstem ze strony 7 w podręczniku. Przeczytaj zdania. Przepisz je starannie do zeszytu. 1 wrz śni j st dl P l k w dni m p mi ci n r d w j. T g dni w b chł dr g w jn świ t w . 6 2. DZIEŃ DOBRY, SZKOŁO!

1 Ponumeruj obrazki według kolejności zdarzeń w opowiadaniu ze stron 8–9 w podręczniku. Opowiedz historyjkę obrazkową. 2 I Wykreśl litery tworzące imiona bohaterów opowiadania Wybudujemy wieżę. Z pozostałych liter odczytaj i napisz zdanie. R W A O A N N K T E K Z E M B A A I Ę W E S O S K A R E L E J E L A W I Ć S 3 Przepisz starannie pierwsze zdanie opowiadania i uzupełnij informacje. Ile zdań? Ile wyrazów? Najdłuższy wyraz: Najkrótszy wyraz: 3. ZNOWU RAZEM 7