Views
8 months ago

Szkolni Przyjaciele Karty ćwiczeń klasa 2 cześć 1

4 N Przeczytaj zdania i

4 N Przeczytaj zdania i nalep brakujące nazwy planet w odpowiednich miejscach. Pokoloruj Słońce. ERKURY WENUS JOWISZ ZIEMIA MARS URAN SATURN NEPTUN Najbliżej Słońca znajduje się najmniejsza planeta – Merkury. Saturn ma wokół siebie widoczne pierścienie. Powierzchnia Marsa jest zabarwiona na czerwono. Jowisz jest największy, a Ziemia to trzecia planeta od Słońca. • Uzupełnij zdanie wyrazami z ramki. Słoneczny • Słońca • gwiazdą • planetą To jest Układ . Planety krążą wokół . Słońce jest , a Ziemia – . 5 Uporządkuj obiekty od najmniejszego do największego. Ponumeruj ich nazwy. Wszechświat dom Układ Słoneczny Polska miejscowość Ziemia 12 5. MOJE MIEJSCE W GWIEZDNEJ PRZESTRZENI

1 Przeczytaj uważnie nazwy miejsc, które dzieci odwiedziły w czasie wakacji. Wpisz je do diagramu. Odczytaj i napisz hasło. Dokończ to zdanie zgodnie z wierszem ze strony 16 w podręczniku. 1. Warmia 3 4 2. Tatry 2 5. Kaszuby 1 4. Bory Tucholskie 6. Mazury 3. Bieszczady 5 6 7 7. Sudety hasło: • Pokoloruj żółtą kredką okienka z nazwami miejsc, które pojawiły się w wierszu. Dopisz te, których brakuje. 2 Wytnij z „Wycinanki” wakacyjne pocztówki. Przyklej je nad odpowiednimi nazwami miejsc. Mazury Tatry Bałtyk Bieszczady 6. WAKACYJNE WIDOKI 13