Views
1 month ago

yeni dergi

ÇOCUK OYUN DÜNYASI 30

ÇOCUK OYUN DÜNYASI 30 B n metrekareden oluşan Çocuk ve Gençl k Oyun Dünyası projes nde 18 adet farklı oyun grubu, macera parkuru, masa ten s alanları, langırt oyun masaları, 10 kaydırak, yüksek halatla tırmanma parkuru, b yoloj k gölet, su oyun alanı, kum havuzu, oturma b r mler , p kn k alanları, kamelyalar, trambol n, tırmanma duvarı, boyama duvarı, kuru havuzlarıyla Şanlıurfalı çocuk ve gençler n h zmet ne sunulacak.

ŞANLIURFA ATIK SU ARITMA TESİSİ Tes s; 100 m lyon l ralık mal yet le Şanlıurfa Büyükşeh r Beled yes , Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığı ve Avrupa B rl ğ 'n n şb rl ğ le yürütülüyor. Şanlıurfa esk havaalanı bölges nde 168 dönümlük alanda yapımına devam ed len Atık Su Arıtma Tes s n n tamamlanması le 800 b n n üzer nde nüfusun atık suyu doğaya arıtılmış b r şek lde kazandırılacak. Aynı zamanda kend enerj s n de üretecek olan tes s, tarımsal araz lerde de kullanılacak olan arıtılmış suyun oluşturacağı tasarruf le m ll servete öneml oranda katkı sağlamış olacak.

Yeni Dönem
futbol ve çocuk e dergi
Gelişim Özet Raporu
VR AR AI