Views
5 months ago

yeni dergi

eğ şen ve Gel şen

eğ şen ve Gel şen Şanlıurfa'ya cevap veremeyen Esk fuar alanları Dyer ne Modern, ulaşım kolaylığı ve sosyal mkanları le ht yaçlara cevap vereb len yepyen b r fuar merkez ve Değerler n tar hten geleceğe taşınmasını önceleyen marka b r şeh r ç n ht saslaşmayı önemseyen rantabıl ve yüksek kal tel b r fuar merkez Şanlıurfa Büyükşeh r beled yes v z yoner ek p ler tarafından hazırlanan fuar merkez Şanlıurfanın nabzını tutacak. Bölgem zde gerçekleşt r lecek yatırımlara uyum sağlamak, geleceğe güvenle baka b lmek ç n kurulan fuar merkez kent m z n gülen yüzü, şleyen el ve düşünen kalb olacak. Öncel kle bütün komşu bölge ller olmak üzere ülkem zdek bütün şletmeler, kob ler, odalar ve bursalar, s v l toplum kuruluşları, m kro şletmeler, lg l d ğer kuruluşlar ve tüket c lere h zmet etmek ç n Projelend r len Şanlıurfa fuar merkez

ULAŞIM KOLAYLIĞI : · Otogara 4 km · Hava alanına 25 km · Şeh r merkez ne 7 km ulaşım kolaylığı sağlamaktadır. PROJEDE KULANILAN ALAN 2 · Toplam 85000 m parsel alanı 2 ·Toplam 25,400 m nşaat alanı 2 · Kapalı alan 18.600 m ·Hangar 2 2 13.800 m ·Ön b na 3.400 m · Arka b na 1.400 m2 ·700 araçlık otopark FUAR MERKEZİ

Yeni Dönem
3BM DERGİ - HAZİRAN SAYISI
futbol ve çocuk e dergi
VR AR AI