Views
3 months ago

BAŞLARKEN

ABT LABORATUVAR TEKNİK

ABT LABORATUVAR TEKNİK BÜLTENİ Ocak-Mart 2018 Sayı 1 İçindekiler 1. Başlarken 2. Laboratuvarsız Olmaz 3. İlk Hedefimizi Gerçekleştirdik. 4. Eğitim Şart 5. AR-GE Yeni Ürün Çalışmalarımız 6. Ocak-Mart Laboratuvar Faaliyetlerimiz 7. TÜRKLAB’a Üye Olduk 8.Teknik Köşe 3. İlk Hedefimiz olan Akreditasyonu Gerçekleştirdik. Bir ürünün şartname kriterlerini sağladığının beyan edilebilmesi için ürünün belirlenmiş şartlara göre uygunluğunun test edilmesi gereklidir. Söz konusu testlerin, yeterlik ve yetkinliğini kanıtlamış, Akredite Laboratuvarlarda yapılması sonuçların güvenirliği açısından önemlidir. Akreditasyon; Laboratuvar tarafından gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenlenen deney raporlarının güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite. altyapısıdır. Laboratuvarın ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, testleri gerçekleştirebilecek yeterlilikte olduğunun onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir. TS EN ISO/ IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardının gereklerini sağlamak için başlangıç olarak 5 deney metodu ile hazırlıklara başlayan laboratuvarımız kuruluşundan 7 ay sonra TÜRKAK’a başvurmuş ve 1 yıldan daha kısa bir sürede Akredite olmayı başarmıştır. 9.Sektörle ilgili etkinlikler 10.Ziyaretçilerimiz Akredite Deneylerimiz: Teknik Editörler Seyit Ali YILDIRIM Osman BAŞARAN Deney Alanı - Deneyi Yapılan Malzemeler/Ürünler Bitümlü Karışımlar Sıcak Asfalt Karışımları Agregalar Deney Adı /Name of Test Yakma İle Bağlayıcı İçeriğinin Tayini (Bitüm Miktarının Tayini) Deney Metodu TS EN 12697-39 Yığın Yoğunluğunun Tayini (Karot Sıkışma %si) TS EN 12697-6 İnce Malzemenin Değerlendirilmesi - TS EN 933-9 Metilen Mavisi Deneyi Los Angeles Deneyi ile Parçalanmaya TS EN 1097-2 Karşı Direncin Tayini Magnezyum Sülfat Deneyi TS EN 1367-2 2

ABT LABORATUVAR TEKNİK BÜLTENİ Ocak-Mart 2018 Sayı 1 İçindekiler 1. Başlarken 2. Laboratuvarsız Olmaz 3. İlk Hedefimizi Gerçekleştirdik. 4. Eğitim Şart 5. AR-GE Yeni Ürün Çalışmalarımız 6. Ocak-Mart Laboratuvar Faaliyetlerimiz 7. TÜRKLAB’a Üye Olduk 8.Teknik Köşe 9.Sektörle ilgili etkinlikler 10.Ziyaretçilerimiz Teknik Editörler Seyit Ali YILDIRIM 4. Eğitim Şart - MET-GÜN Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası çalışanlarına (Mühendisler, Teknikerler,Plent Operatörleri ve Lab. personeli için ) Asfalt hammaddeleri, Asfalt üretimi ve Karşılaşılan Sorunlar ve Asfalt Dizayn Çalışmaları konularında 2 grup halinde eğitimler verilmiştir. 2018 yılı içinde yapılacak işlerin daha düzgün ve daha problemsiz olmasının hedeflendiği eğitimlerde ayrıca ,2017 yılının değerlendirmesi yapılmış, sorunlar ve çözüm yöntemleri tartışılmıştır. - İBB Yol Bakım ve Altyapı Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yönetici personeli için, Bolu’da düzenlenen eğitimde, katılımcılara ABT Laboratuvarı tanıtılmış, “Asfalt Malzemeleri ve Deneyler, BSK Asfalt çeşitleri, Marshall Dizayn Metodu, Cebeci Taşocakları, Emülsiyon ve diğer Siyah Ürünler” konularında bilgilendirme yapılmıştır. - Süleyman Demirel Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nde düzenlenen İnşaat 2018- Sürdürülebilirlik Konulu Panelde , katılımcılara Metgün Firması’nın Asfalt Üretim ve Serim Faaliyetlerinde Sürdürülebilirlik Faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır. - İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN başkanlığında gerçekleştirilen panelde, ASMÜD’den Gülay Malkoç, Karayolları Genel Müdürlüğü’nden Ahmet SAĞLIK,Onur İşletmeleri’nden Süha Aray , diğer panelistler olarak yer almıştır. - Osman BAŞARAN 3