Views
7 months ago

و ملائمتها للطبائع البشرية 2018

14

وتتحدث الوثائق التي دونها المغاربة-‏ وهي كثيرة-‏ عن الطبوع الموسيقية المعروفة وربطها بالطبائع البشرية،‏ ولعل من أقدم هذه الوثائق منظومة المرحوم المتوفي بفاس سنة ‎955‎ه ‏/‏‎1584‎م،‏ في عبد الواحد الونشريسي الشيخ المقامات(‏ ومالءمتها للطبائع األربع:‏ الطبوع مثلها اضرب للطبوع مجمال طبائع في عالم الكون أربع ففي و بالبرد ثم اليبس قد خصها المال فأولها السوداء واألرض طبعها وطبع الهوا و الحر للدم قد تال وبلغم طبع الماء رطب وبارد لما فيه من يبس بتدبير ذي العال وصفراء طبع النار يحرق حره يحرك للسوداء خذها مرتال فنغمة صوت الذيل ثم فروعه ورصد له فأرصده إن كنت ذا اعتال عراق ورمل الذيل فاصغ للحنه حجاز حصار زوركند كما إنجال وللبلغم الزيدان ثم إصبهانه فهن فروع خمسة بعد بالوال وعشاقه فاق و اختص بالغنا ورمل الحسين الذي حال برصد وماية حسن حركت لذوي الدما غريب الحسين للطبوع مكمال و صفراء للمزموم فانسب فروعه و أصل بال فرع فال تك مهمال وزد له طبعا من غريب محرر و ختما على من للخالئق أرسال وصل وسلم في ابتدائك أوال 15 . *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** " " (

رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
هنر و مبارزه طبقاتی
تیسنج و نوناق ،گنهرف
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
Flyer_Alternative_TakeHome_wn03-2018
Kofferkatalog 2018
IUB_Viewbook_20017-2018