Views
7 months ago

و ملائمتها للطبائع البشرية 2018

نستنتج من هنا

نستنتج من هنا ان العالج الموسيقي يوصف كالتالي 16 : - طبع الذيل و فروعه : (mélancolie) - أي طبع الزيدان و البارد : الكسول رمل الذيل رصد الذيل أي السوداوي و الممرور و تفرع عنه من العشاق و الحجاز تعالج طبع و مخاطي،‏ نخامي الفاتر،‏ الالّمبال.‏ السوداء الكئيب.(‏mélancolique‏)‏ األصبهان تعالج طبع (flegmatique) طبع الماية - الدموي طبع : و ما تفرغ عنه ‏(‏sanguin‏)أي كرمل الماية و والحسين . االندفاعي (Impulsif) الرمل و الرصد البلغمي تعالج - طبع المزموم : و منه غريبة الحسين و باقي ما تفرع منه تعالج طبع الصفراوي (bilieux) أي الغاضب (colérique)

17

هنر و مبارزه طبقاتی
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
April 2018
Comparai 2018