Views
6 months ago

و ملائمتها للطبائع البشرية 2018

18

19 فمند يملكان غابر اإلغريق و األزمان نظرة و عامة الرومان تقاسم ، عن معبودة الجسم أو الطب إالهة و البشري الموسيقي الى الموسيقى درجة أو وظيفة ربة ان الفن العالج وجدت ألن في .(Muse) االثنين اساطير - Euterpe : de la musique. - Terpsichore: de la dance. تؤكد العالج في ، كتاب الموسيقى التقرب و الكتب فمن القديمة ذلك الشهير على منه وكذلك سيدنا ما أن ذكره للموسيقى بهيبون عندنا عالقة عنابة متينة العتيقة بالفحوص ، " روح من اإلنسان 6 في " الموسيقى ، . صاحب : داوود اعتبرها و المزمار . وسيلة أجزاء،‏ من ‏"القديس حيث وسائل الطبية أظهر التعرف حتى و اوغستان"‏ تأثير فيه على هللا

هنر و مبارزه طبقاتی
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
April 2018
Comparai 2018