Views
1 week ago

و ملائمتها للطبائع البشرية 2018

" : )04( طبائع :

" : )04( طبائع : فيما ترجمه عن ‏"أحمد بن عبد الرحمن القادري الرفاعي و يقول الشيخ إعلم أن هذه رسالة األستاذ الكامل عبد المومن البلخي المؤلفة بالفارسية نارية،‏ مائية،‏ مركبة من األربع المقامات اإلثني عشر ترابية و هوائية.‏ ناري ، و برجه الحمل ، ساعته الزهرة في الفلك يوم الجمعة و له فالرصد و يقال له:‏ بنجكاه"‏ و ماية من الشعب النيريز،‏ و يقال له بالفارسية ‏"برغك"‏ و هو أول المقامات.‏ ويسمى بقية المقامات على هذا النحو " " " : : )12( : - - - - - فينسب الرصد و البوسلك و الشاهناز بكونها نارية ؛ و الحسين و المقابل و النوى بكونها ترابية ؛ و العشاق و المخالف و الوزير بكونها مائية ؛ و العراق و الحجازي و الزنكواله بكونها هوائية ؛ و ما تشعب من كل مقام لحقه في طبيعته.‏ 22

: : و اعلم أن لكل حرف طبيعة أيضا و يزيد على ذلك في بحث أخر،‏ فيقول ‏»شمس نارية.)انظر كتاب فاأللف و الهاء و الطاء و الفاء و الشين و الذال المعارف«‏ للشيخ البوني(.‏ : : و يسير على هذا النحو مع بقية األحرف و ربطها بالبروج مثل المقامات،‏ و اشتمل هذا الكتاب على دائرة تربط بين المقامات و الحروف و الطبائع و األبراج و الساعات و األيام المتالئمة،‏ و في ذلك ربما يوجد سر لم يقع تناوله في عصرنا الحاضر بالبحث العلمي الدقيق.‏ 23

هنر و مبارزه طبقاتی
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
مقالاتی پیرامون جنسیت و مشتقات آن - جنسیت و جامعه
April 2018
رﺳﺎﻟﮫ ھﺎ ﺣﮑوﻣت ظﮭور و ﺳﻘوط - hoseini.org