Views
8 months ago

ptt

Sıra No POSTA VE TELGRAF ÜCRET TARİFESİ GÖNDERİ TÜRÜ VE AĞIRLIK KADEMELERİ YURTİÇİ K.K.T.C. KAYITSIZ YURTDIŞI KAYITLI TAAHHÜTLÜ YURTİÇİ K.K.T.C. YURTDIŞI AÇIKLAMALAR 1 MEKTUPLAR 20 Grama kadar 50 Grama kadar 100 Grama kadar 250 Grama kadar 500 Grama kadar 1000 Grama kadar 2000 Grama kadar Sonraki her 1000 gr ve kesri için 1,80 3,70 5,80 10,70 2,60 4,50 6,60 11,50 4,50 5,50 8,50 12,50 5,40 9,20 9,40 16,20 7,00 21,00 11,00 28,00 8,75 40,00 12,75 47,00 10,50 55,00 14,50 62,00 1,80 1,80 1- Son Ağırlık : Yurtiçi 5 Kilogram, Yurtdışı 2 Kilogram 2- Boyutlar : Mektupların boyutları 2 mm.lik toleransla; a) Yüzeyi 14x9 santimetreden aşağı olamaz. Tomar halinde ise en büyük boyu 10 santimetreden aşağı olmamak üzere uzunluğu ve iki defa çapı toplamı 17 santimetreden az olamaz. b) En büyük boyu 60 santimetreyi geçmemek üzere uzunluğu, genişliği ve kalınlığı toplanınca 90 santimetreyi geçemez. Tomar halinde ise en büyük boyu 90 santimetreyi geçmemek üzere uzunluğu ve iki defa çapı toplamı 104 santimetreyi veya 50 desimetreküp hacmi geçemez. 3- Kayıtlı Mektup ücretleri taahhüt ücreti ilave edilmek suretiyle belirlenmiştir. 4- Yurtiçi mektuplardan uçak özel hizmet ücreti alınmaz. 5- Yüzey yoluyla yurtdışı (KKTC hariç) kayıtlı mektup kabul edilmez. Yurtdışı kayıtlı mektuplara ülke gruplarına göre uçak özel hizmet ücreti ayrıca ilave edilir. 6- Yurtdışı kayıtsız mektupların uçak özel hizmeti ile gönderilmesinin talep edilmesi halinde ülke gruplarına göre uçak özel hizmet ücreti ilave olarak alınır. 7- KKTC Sivil adresli kayıtlı/kayıtsız mektupların uçak özel hizmeti ile gönderilmesinin talep edilmesi halinde yurtdışı 1.grup ülkeler uçak özel hizmet ücreti alınır. 8- Ülke grupları için uçak özel hizmeti bölümüne bakınız. 2 POSTA KARTLARI 1,80 3,70 5,80 10,70 1- Posta kartlarının boyutları 2 mm.lik toleransla; a) Yüzeyi 9x14 santimetreden aşağı olamaz. b) Yüzeyi 12x23,5 santimetreden fazla olamaz. c)Bir posta kartının uzunluğu genişliğinin en az 1,4 katı olmalıdır. 2- PTT' ce bastırılan posta kartları, üzerlerinde basılmış pulların değeri daha aşağı olsa bile, daha düşük ücretli bir gönderi olarak kabul edilmez ve ücretleri posta kartı ücretini karşılayacak şekilde gişelerimizce tamamlattırılır. 3- Kayıtlı posta kartları ücretleri taahhüt ücreti ilave edilmek suretiyle belirlenmiştir. 4- Yurtiçi posta kartlarından uçak özel hizmet ücreti alınmaz. 5- Yüzey yoluyla yurtdışı (KKTC hariç) kayıtlı posta kartı kabul edilmez. Yurtdışı kayıtlı posta kartına ülke gruplarına göre uçak özel hizmet ücreti ayrıca ilave edilir. 6- Yurtdışı kayıtsız posta kartlarının uçak özel hizmeti ile gönderilmesinin talep edilmesi halinde ülke gruplarına göre uçak özel hizmet ücreti ilave olarak alınır. 7- KKTC Sivil adresli kayıtlı/kayıtsız posta kartının uçak özel hizmeti ile gönderilmesinin talep edilmesi halinde yurtdışı 1.grup ülkeler uçak özel hizmet ücreti alınır. 8- Ülke grupları için uçak özel hizmeti bölümüne bakınız. 3 BASILMIŞ KAĞITLAR A) BASILMIŞ KAĞITLAR 20 Grama kadar 50 Grama kadar 100 Grama kadar 150 Grama kadar 250 Grama kadar 500 Grama kadar 1000 Grama kadar 2000 Grama kadar 0,75 1,85 4,75 8,85 1,25 2,20 5,25 9,20 1,45 2,40 5,45 9,40 1,90 4,45 5,90 11,45 2,40 4,50 6,40 11,50 2,90 7,50 6,90 14,50 3,40 12,10 7,40 19,10 4,00 18,40 8,00 25,40 1- Basılmış kağıtların boyutları mektuplarda olduğu gibidir. 2- Ağırlık : Son ağırlık 2 kg. 3- Kayıtlı basılmış kağıtların ücretleri taahhüt ücreti ilave edilmek suretiyle belirlenmiştir. 4- Yüzey yoluyla yurtdışı (KKTC hariç) kayıtlı basılmış kağıt kabul edilmez. Yurtdışı kayıtlı basılmış kağıtlara ülke gruplarına göre uçak özel hizmet ücreti ilave edilir. 5- Yurtdışı kayıtsız basılmış kağıtların uçak özel hizmeti ile gönderilmesinin talep edilmesi halinde ülke gruplarına göre uçak özel hizmet ücreti ilave olarak alınır. 6- KKTC Sivil adresli kayıtlı/kayıtsız basılmış kağıtların uçak özel hizmeti ile gönderilmesinin talep edilmesi halinde yurtdışı 1.grup ülkeler uçak özel hizmet ücreti alınır. 7- Yurtiçi kayıtlı/kayıtsız basılmış kağıtların uçak özel hizmeti ile gönderilmesinin talep edilmesi halinde yurtiçi uçak özel hizmet ücreti ilave edilir. 8- Ülke grupları için uçak özel hizmeti bölümüne bakınız. Fazla her 1000 gr ve kesri için (K.K.T.C Sivil) 0,75 0,75 B) SEÇİM VE REFERANDUMA İLİŞKİN BASILMIŞ KAĞITLAR 20 Grama kadar 50 Grama kadar 100 Grama kadar 150 Grama kadar 250 Grama kadar 500 Grama kadar 1000 Grama kadar 2000 Grama kadar KAYITSIZ 0,20 0,30 0,70 0,80 1,15 2,60 3,00 3,50 YURTİÇİ KAYITLI TAAHHÜTLÜ 4,20 4,30 4,70 4,80 5,15 6,60 7,00 7,50 1- Bu tarife, Cumhurbaşkanlığı, Genel ve Mahalli İdareler ve ara seçimler ile referandum döneminde uygulanır. 2- Seçim tarihinden önceki 90 gün içerisinde postaya verilen gönderiler için bu tarife uygulanır. YSK kararları doğrultusunda sonuçlandırılır. 3- Son Ağırlık : 2 kg. olup, boyutları mektuplarda olduğu gibidir. 4- Ülkenin bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin temel ilkelerine aykırı yazı taşıyanlar kabul edilmez. 5- Bu gönderiler Adressiz Basılmış Kağıt olarak kabul edilemez. 6- Bu gönderilerin kapalı zarf içerisinde verilmesi zorunludur. 7- Yurtiçi kayıtlı/kayıtsız bu gönderilerin uçak özel hizmeti ile gönderilmesinin talep edilmesi halinde yurtiçi uçak özel hizmet ücreti ilave edilir. Yurtiçi Gönderilere KDV dahil olup, Yurtdışı Gönderiler KDVK' nın 14. Maddesi gereği KDV'den istisnadır.

Excerpt on the monumental work of Gerard Hadders for a sorting center of the Dutch PTT, from: XII x EKP
Taryfy PTT Mobile - bei PTT Mobile
Stalna imovina (sredstva) za ptt
"Službeni PTT-glasnik" br. 628/10
ITTF - PTT - INAS players list - January 2012
HIP HOP-PTT KATALOGA RD-splet.XLS - pro-moto
ptt route - PosTel - Simpozijum o novim tehnologijama u ...
List of ITTF PTT International Umpires (Silver Certificates)
Biuletyn Informacyjny nr 1 (68) / 2012 - Oddział PTT w Bielsku-Białej
Biuletyn Informacyjny nr 2 (69) / 2012 - Oddział PTT w Bielsku-Białej
Biuletyn Informacyjny nr 1 (72) / 2013 - Oddział PTT w Bielsku-Białej