Views
4 months ago

ptt

Sıra No GÖNDERİ

Sıra No GÖNDERİ TÜRÜ VE AĞIRLIK KADEMELERİ C) ADRESSİZ BASILMIŞ KAĞITLAR Her bir adedinden 0-100 Grama kadar 101-250 Grama kadar 251-500 Grama kadar KAYITSIZ YURTİÇİ 0,15 0,60 1,20 AÇIKLAMALAR 1- Basılmış kağıtlar birden fazla parçalı olsalar dahi, bir zarf veya kuşak içine konulmuş veya birbirine tutturulmuş oldukça bir madde sayılır. 2- Birim ağırlığı 500 gramı aşamaz, kayıtlı olarak ve yurtdışına kabul edilmez. 3- Boyutları mektuplarda olduğu gibidir. 4- Postada sevki, işlemeyi ve dağıtımı engellemeyecek ambalaj ve ebatta olmalıdır. 3 YURTİÇİ K.K.T.C. KAYITSIZ YURTDIŞI YURTİÇİ K.K.T.C. KAYITLI TAAHHÜTLÜ YURTDIŞI D) GAZETELER (Resmi Gazete Dahil) 50 Grama kadar 0,10 0,80 3,60 7,80 100 Grama kadar 0,15 1,50 3,65 8,50 250 Grama kadar 0,20 3,20 3,70 10,20 500 Grama kadar 2,25 7,40 5,75 14,40 1000 Grama kadar 2,60 12,00 6,10 19,00 2000 Grama kadar 3,10 18,25 6,60 25,25 E) "M" TORBASI 2001-3000 gram 30,00 37,00 Sonraki her 1000 gram ve kesri için 11,30 11,30 1- Kayıtlı gazetelerin ücretleri taahhüt ücreti ilave edilmek suretiyle belirlenmiştir. 2- Yüzey yoluyla yurtdışı (KKTC hariç) kayıtlı gazeteler kabul edilmez. Yurtdışı kayıtlı gazetelerin ücretine üllke gruplarına göre uçak özel hizmet ücreti ilave edilir. 3- Yurtdışı kayıtsız gazetelerin uçak özel hizmeti ile gönderilmesinin talep edilmesi halinde ülke gruplarına göre uçak özel hizmet ücreti ayrıca alınır. 4- KKTC Sivil adresli kayıtlı/kayıtsız gazetelerin uçak özel hizmeti ile gönderilmesinin talep edilmesi halinde yurtdışı 1.grup ülkeler uçak özel hizmet ücreti alınır. 5- Yurtiçi kayıtlı/kayıtsız gazetelerin uçak özel hizmeti ile gönderilmesinin talep edilmesi halinde yurtiçi uçak özel hizmet ücreti ilave edilir. 6- Ülke grupları için uçak özel hizmeti bölümüne bakınız. 7- Listesine göre dağıtılacak gazeteler paket veya tomar haline getirilmiş olsa dahi her gazete ayrı ayrı ücretlendirilir. 1- Son Ağırlık: 30 Kg. (İngiltere, Kazakistan, Özbekistan 20 kg.) 2- ABD ve Kanada' ya kayıtlı "M" torbası kabulü yapılmaz. 3- Yurtdışı kayıtlı M torbalarının ücretleri taahhüt ücreti ilave edilmek suretiyle belirlenmiştir. 4- KKTC' ye M torbası kabul edilmez. 5- Yurtdışı kayıtlı M torbalarına ülke gruplarına göre uçak özel hizmet ücreti ayrıca ilave edilir. 6- Yurtdışı kayıtsız M torbalarının uçak özel hizmeti ile gönderilmesinin talep edilmesi halinde ülke gruplarına göre uçak özel hizmet ücreti ilave olarak alınır. 7- Ülke grupları için uçak özel hizmeti bölümüne bakınız. F) DAVETİYE VE TEBRİKLER KAYITSIZ KAYITLI TAAHHÜTLÜ YURT İÇİ K.K.T.C. YURT DIŞI İL İÇİ YURTİÇİ K.K.T.C. YURTDIŞI 20 Grama kadar 0,75 1,85 50 Grama kadar 1,25 2,20 100 Grama kadar 1,45 2,40 150 Grama kadar 1,90 4,45 250 Grama kadar 2,40 4,50 500 Grama kadar 2,90 7,50 1000 Grama kadar 3,40 12,10 2000 Grama kadar 4,00 18,40 1- Nişan, Düğün, Açılış vb. nedenler ile postaya verilen Davetiye ve Tebrikler bu kategoriden ücretlendirilir. 2- Son Ağırlık : 2 kg. olup, boyutları mektuplarda olduğu gibidir, tertip ve ambalajı ile postaya verilme koşulları ise basılmış kağıtlardaki gibidir. 3- Kayıtlı davetiye ve tebriklerin ücretleri, taahhüt ücreti ilave edilmek suretiyle belirlenmiştir. 4- Yüzey yoluyla yurtdışı (KKTC hariç) kayıtlı davetiye ve tebrikler kabul edilmez. Yurtdışı kayıtlı davetiye ve tebriklere ülke gruplarına göre uçak özel hizmet ücreti ayrıca ilave edilir. 5- Yurtdışı kayıtsız davetiye ve tebriklerin uçak özel hizmeti ile gönderilmesinin talep edilmesi halinde ülke gruplarına göre uçak özel hizmet ücreti ilave olarak alınır. 6- KKTC Sivil adresli kayıtlı/kayıtsız davetiye ve tebriklerin uçak özel hizmeti ile gönderilmesinin talep edilmesi halinde yurtdışı 1.grup ülkeler uçak özel hizmet ücreti alınır. 7- Yurtiçi kayıtlı/kayıtsız davetiye ve tebriklerin uçak özel hizmeti ile gönderilmesinin talep edilmesi halinde yurtiçi uçak özel hizmet ücreti ilave edilir. 8- Ülke grupları için uçak özel hizmeti bölümüne bakınız. 100 Grama kadar 250 Grama kadar 500 Grama kadar 1000 Grama kadar 2000 Grama kadar 2,50 2,90 9,40 2,90 3,60 11,50 6,90 6,90 14,50 7,40 7,40 19,10 8,00 8,00 25,40 Yurtiçi Gönderilere KDV dahil olup, Yurtdışı Gönderiler KDVK' nın 14. Maddesi gereği KDV'den istisnadır.

Sıra No GÖNDERİ TÜRÜ VE AĞIRLIK KADEMELERİ KAYITSIZ KAYITLI TAAHHÜTLÜ AÇIKLAMALAR 4 GÖRME ENGELLİLERE ÖZGÜ YAZILAR (SEKOGRAMLAR) 20 Grama kadar 50 Grama kadar 100 Grama kadar 150 Grama kadar 250 Grama kadar 500 Grama kadar 1000 Grama kadar 2000 Grama kadar Fazla her 1000 gr ve kesri için YURTİÇİ K.K.T.C. YURTDIŞI YURTİÇİ K.K.T.C. ÜCRETSİZ ÜCRETSİZ 4,00 YURTDIŞI 7,00 1- Görme engellilere özgü yazı içeren gönderiler, özel hizmet ücreti hariç, posta ücretinden muaftır. 2- Boyutlar: Mektuplarda olduğu gibidir. 3- Son ağırlık : Yurtiçi 5 Kilogram, Yurtdışı 7 Kilogram 4- Kayıtlı görme engellilere özgü yazıların ücreti ağırlığına bakılmaksızın yurtiçinde 4,00 TL, yurtdışında ise 7,00 TL'dir. 5- Yüzey yoluyla yurtdışı (KKTC hariç) kayıtlı görme engellilere özgü yazılar kabul edilmez. 6- Yurtdışı kayıtlı görme engellilere özgü yazılara ülke gruplarına göre uçak özel hizmet ücreti ayrıca ilave edilir. 7- KKTC Sivil adresli kayıtlı/kayıtsız görme engellilere özgü yazıların uçak özel hizmeti ile gönderilmesinin talep edilmesi halinde yurtdışı 1.grup ülkeler uçak özel hizmet ücreti alınır. 8- Yurtdışı kayıtsız görme engelililere özgü yazıların uçak özel hizmeti ile gönderilmesinin talep edilmesi halinde ülke gruplarına göre uçak özel hizmet ücreti ilave olarak alınır. 9- Yurtiçi kayıtlı/kayıtsız görme engellilere özgü yazılar uçak özel hizmeti ile gönderilmesinin talep edilmesi halinde yurtiçi uçak özel hizmet ücreti ilave edilir. 10- Ülke grupları için uçak özel hizmeti bölümüne bakınız. 5 KÜÇÜK PAKETLER 250 Grama kadar 8,60 15,60 500 Grama kadar 12,60 19,60 1000 Grama kadar 25,10 32,10 2000 Grama kadar 42,20 49,20 1- Son ağırlık : 2 Kilogram 2- Boyutlar : Mektuplarda olduğu gibidir. 3- Yurtiçi kayıtlı ve kayıtsız küçük paket kabulü yapılmaz. 4- Yurtdışı kayıtlı küçük paket ücreti taahhüt ücreti ilave edilerek belirlenmiştir. 5- KKTC' ye küçük paket kabulü yapılmaz. 6- Yüzey yoluyla yurtdışı kayıtlı küçük paket kabul edilmez. Yurtdışı kayıtlı küçük paketlerin ücretine ülke gruplarına göre uçak özel hizmet ücreti ilave edilir. 7- Yurtdışı kayıtsız küçük paketlerin uçak özel hizmeti ile gönderilmesinin talep edilmesi halinde ülke gruplarına göre yurtdışı uçak özel hizmet ücreti ilave edilir. 8- Ülkelerin grupları için uçak özel hizmeti bölümüne bakınız. 6 TEBLİGATLAR (Adli, İdari, Vergi ve diğer) YURTİÇİ (TL) A) TEBLİGAT 100 Grama kadar 250 Grama kadar 500 Grama kadar 12,50 16,00 17,00 1- Telgraf ile yapılacak tebliğ evrakı normal veya acele telgraf işaretiyle kabul edilir. 2- Telgraf ile yapılacak tebliğ evrakından ilk kademe hızlı tebligat ücretine ilaveten tarifesine göre telgraf ücreti alınır 3- Değer konulmuş veya Sigortalı olarak verilen tebliğ evrakından tebliğ ücretine ilaveten değerlendirme ücreti alınır. 4- Tebligatlardan adreste (Konutta) teslim ve uçak özel hizmet ücreti alınmaz. 1000 Grama kadar 18,00 Sonraki her bir kg ve kesrinden 1,80 B) HIZLI TEBLİGAT 100 Grama kadar 27,00 250 Grama kadar 28,00 500 Grama kadar 30,00 1- Aynı ağırlık kademesindeki hızlı tebligat ile tebligat arasındaki ücret farkı özel hizmet ücretidir 1000 Grama kadar 31,00 Sonraki her bir kg ve kesrinden 3,60 YURTİÇİ 7 APS KURYE GÖNDERİLERİ 1000 grama kadar (1000 gr dahil) PTT'DE TESLİM (TL) İL İÇİ (TL) 9,00 9,00 ADRESTE TESLİM İL DIŞI (TL) 12,50 1- APS Kurye gönderileri ağırlık üzerinden ücretlendirilmekte olup, en fazla 2 kilogram ve 2 DESİ'ye kadar kabul edilir.(En uzun kenarı 50 cm. 'yi geçemez) 2- İade ve tekrar yollamadan dolayı ücret alınmaz. 3- Adli gönderiler uçakla sevk edilmez. 4- Ücreti alıcıdan tahsil özel hizmetli olarak kabul edilen APS kuryelerin iadesi halinde kabul ücreti göndericiden alınır. 1001 gr'dan 2000 gr'a kadar (1001 ve 2000 gr dahil) 12,00 12,00 14,00 Yurtiçi Gönderilere KDV dahil olup, Yurtdışı Gönderiler KDVK' nın 14. Maddesi gereği KDV'den istisnadır. * 7 nolu pozisyonda yer alan APS Kurye Gönderilerine toplu olarak postaya verilmesi halinde, belirli oranlar dahilinde indirim uygulanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için PTT Merkezlerine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Excerpt on the monumental work of Gerard Hadders for a sorting center of the Dutch PTT, from: XII x EKP
Taryfy PTT Mobile - bei PTT Mobile
Lista - Okręgu Śląskiego PTT
Stalna imovina (sredstva) za ptt
"Službeni PTT-glasnik" br. 623/10
"Službeni PTT-glasnik" br. 628/10
ITTF - PTT - INAS players list - January 2012
AUTO PRIJEVOZNICI NAZIV ADRESA GRAD+PTT. BR. KOL. GUMA ...
ptt route - PosTel - Simpozijum o novim tehnologijama u ...
HIP HOP-PTT KATALOGA RD-splet.XLS - pro-moto
List of ITTF PTT International Umpires (Silver Certificates)
Biuletyn Informacyjny nr 2 (4) / 1994 (pdf – 265 KB) - Oddział PTT w ...
Biuletyn Informacyjny nr 1 (68) / 2012 - Oddział PTT w Bielsku-Białej
Biuletyn Informacyjny nr 2 (69) / 2012 - Oddział PTT w Bielsku-Białej
Biuletyn Informacyjny nr 1 (72) / 2013 - Oddział PTT w Bielsku-Białej