Views
6 months ago

APLIKACIJA jakka

APLIKACIJA

APLIKACIJA - REKUPERATOR TOPLOTE RO 2 3 4 BRP 1 min 2 m 5 REMOTE CONTROL 1. PREDGREJAČ - Ispred rekuperatora na ulazu spoljnjeg vazduha (zaštita rekuperatora od zamrzavanja) 2. TERMOSTAT spoljne temperature, proizvod Electro Controls, tip EC-3D, opseg podešavanja - 15 do + 45 ° C, dužina kapilare 400 mm, sa NO/NC kontaktima 3. Regulacioni bimetalni termostat za trostepeno uključenje el. grejača 4. GRANIČNI TERMOSTAT, opseg podešavanja +25 do +85 ° C 5. DIFERENCIJALNI PRESOSTAT, proizvod Huba Controls, tip DP, opseg podešavanja 20 - 300 Pa

Sigurnost mobilnih aplikacija - HrOUG
Intratekalna aplikacija trastuzumaba in rituksimaba
IZGRADNJA POSLOVNIH APLIKACIJA - HrOUG
Arhitekture mrežnih aplikacija
Izrada mutliplatformskih aplikacija - Infoteh
SIGURNOST WEB APLIKACIJA - Zemris - FER
Programiranje Internet aplikacija Uvod - Glavna
Portovanje .NET aplikacija na Linux platformu - Infoteh
107_Plivelic Razvoj aplikacija na utf8.pdf - HrOUG
Programiranje Internet aplikacija Druga laboratorijska vežba
Spletna aplikacija za spremljanje delovanja Mreže SSU
Objektno orijentirani razvoj aplikacija Objektno orijentirani razvoj ...
Aplikacija za kooperaciju - uputstvo - YuTeam Software
INTEGRACIJA ORACLE APLIKACIJA I JASPERREPORTS-A - HrOUG
IZRADA VIÅ EREDNIH WEB APLIKACIJA - FER
Migracija aplikacija na računarski oblak - Telfor 2010
Programiranje Internet aplikacija Prva laboratorijska vežba
Sigurnost Web aplikacija zasnovanih na AJAX ... - Tutoriali.org
Softverska aplikacija za proracun performansi ... - Telfor 2009
Mobilna SCADA aplikacija u virtuelizovanom okruženju - Telfor 2010
Integracija aplikacija u Centru sliva rijeke Cetine j - HrOUG
virtuelizovana aplikacija studija za audio produkciju virtual ... - Infoteh
(Microsoft PowerPoint - 405_Salki\346 i mobilna aplikacija ... - HrOUG
MyCheckOut Administracijska Aplikacija za Web Trgovce - PBZ Card
Web Servis i klijentska GIS aplikacija za akviziciju parametara sa ...
ETfLASh APLIKACIJA zA zAšTITu DOKuMENATA NA uSb KEy-u ...