Views
6 months ago

MBD KSD 2018

MBD KSD

MBD Kısa Süreli Değişim Programı 2018 MBD Kısa Süreli Değişim Programı, dernek üyesi araştırmacıların laboratuvarları arasında işbirliğinin geliştirilmesini ve bilgi aktarımının sağlanmasını amaçlamaktadır. Program kapsamında, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin Türkiye içerisinde başka bir şehirdeki laboratuvarlara yapacakları 1-3 ay uzunluğundaki araştırma ziyaretlerine yönelik konaklama, yol ve yaşam giderleri desteklenecektir. Başvurular çalışmaların yaygın etkileri ve yapılacak olan ziyaretin önerilen çalışmanın ilerletilebilmesi için taşıdığı kritiklik derecesi göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir. Bu kapsamda verilecek destek miktarı, ziyaret süresinden bağımsız olarak en fazla 2.500 (İki bin beşyüz) TL’dir. 2018 yılı için toplam 4 kişiye destek verilmesi planlanmaktadır. Desteklenmesine karar verilen projeler en geç son başvuru tarihinden 1 ay sonra dernek web sayfasında duyurulacaktır. Başvuru Koşulları: •Adayların yüksek lisans veya doktora tez çalışmalarını Türkiye’de bir üniversitede moleküler biyoloji ve/veya diğer moleküler yaşam bilimleri alanlarının birinde sürdürüyor olması gerekmektedir. •Başvuran adayın kendisinin, tez danışmanının ve ziyaret edeceği laboratuvardaki danışmanının Moleküler Biyoloji Derneği üyesi olması gerekmektedir. Başvuru için istenen belgeler: 1.Başvuru formu ve 500 kelimeden kısa proje özeti (Başvuru formuna molbioturk.org web adresinden ulaşılabilir) 2.Adayın akademik özgeçmişi ve yayın listesi 3.Tez danışmanı tarafından yazılacak tavsiye mektubu 4.Ziyaret edilecek laboratuvardan kabul yazısı Adayların, yukarıda belirtilen belgeleri en geç planlanan seyahat tarihinden 2 ay öncesine kadar Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Sekreterliği Kuzey Park Binası Oda No: 317. 34342 Beşiktaş/ İstanbul adresine göndermeleri gerekmektedir.

Flyer_Alternative_TakeHome_wn03-2018
Kofferkatalog 2018
IUB_Viewbook_20017-2018
MAY 2018
daydatecatalogue1994-2018