Views
4 months ago

2018 aprilis 5

2018.

2018. április 5. MAGAZIN Csapdák az étkezésben Tévhitek az egészséges táplálkozásról Napjainkban egyre többen oda - figyelnek az egészséges táplálko - zásra. Sajnos sokszor csak azt hisszük, hogy egészségesen étke - zünk, valójában gyakran egész - ség telen ételeket fogyasztunk, ha nem figyelünk a részletekre. Íme csokorba szedve néhány csapda, amit érdemes elkerülni: A müzlik és müzliszeletek Az összetett szénhidrátok, gabonák fogyasztása nagyon hasznos, több jóté - kony hatása ismert. A rostok segítik a vastagbél működését, sok rákkeltő anya - got megkötnek a belekben, egyenletes felszívódásuknak köszönhetően kiegyen - súlyozott vércukorszintet biztosítanak. Sok termék nem igazi müzli, csak a nevében az. Az édesített, esetleg cukorral, mézzel, aromákkal dúsított gabonák, nem szolgálják az egészséget. Az egyik legmegdöbbentőbb élelmiszeripari bravúr a csokoládé darabos müz li! Ha valaki fogyókúrája részeként ilyet fogyaszt, ne is reménykedjen az eredményben. A multivitaminos üdítők Sok multivitaminos üdítő igencsak távol áll az egészség témakörétől. A gyü - mölcstartalom kevés, a hozzáadott cukor sok, a vi ta min pedig mind mester séges. Az ilyen üdítőkben rengeteg plusz kalória van, ha valaki egész nap csak ezzel oltja a szomját, az a testsúlyán is meg fog látszani. A cukormentes üdítők Zéró kalória, tökéletes ízhatás - jó lenne. De a szervezetet nem lehet becsapni. Kimutatott tény, hogy cukormentes üdítők fogyasztása mellett számos egyéb forrásból fölösleges kalóriákat viszünk be. Egyrészt könnyebben elcsábulunk egy kis nassolásra, mert a nullkalóriás üdítő fogyasztása feloldoz bűneink alól, másrészt a szervezet az édes ízhez energiabevitelt is társít. Ez azt jelenti, hogy ha megvolt az édes íz élménye, akkor várja a hozzá társított energiát, ha ezt nem kapja meg, más forrásból követeli. Így kifejezett éhségérzet, és ennek következtében táplálékfelvétel révén előbb vagy utóbb úgyis megkapja. Az alkoholos italok Tökéletes álcája a kalóriáknak. 1-2 koktél akár egész étkezésnyi energiát is tar - talmazhat, de számos rejtett kalória van a borban, a sörben és a röviditalokban is. A salátaöntetek Nincs is jobb egy tál friss salátánál. Tele természetes vitamin nal, rosttal, ásványi anyagokkal. De mit ér az egész, ha leöntjük egy zsíros öntettel? A hidegen sajtolt olajok és a joghurt a legalkalmasabbak öntetnek, a majonéz, az előre elkészített bolti dresszingek pedig a legegészségtelenebbek. Kefir Kevesen tudják, hogy a ke fir hosszú távú fogyasztása nem ajánlott, ugyanis a gom ba, amely - nek erjedéséből ál lít ják elő, meg - zavarja a jóté kony bélbakté riu - mok szapo ro dását és működését. Felvágottak Sok felvágott hústartalma na - gyon csekély. Hús helyett in kább szójaszármazékot, tartósítószert, színezéket és vizet tartalmaz. Elvileg ezeknek az összetevőknek sze repelnie kell a termék csomagolásán. Mindig figyelmesen olvassuk el! Szárított zöldségekből készült vitaminos in stant levesek A legtöbb ilyen leves számos konzerváló és tartósítószert tartalmaz, az eredeti zöldségek vitamintartalmát pedig lehetetlen megőrizni az előállítás során, főleg ha a végén nyakon öntjük a porkeveréket egy adag forrásban lévő vízzel. A koffeinmentes kávé Nem helyes az egészség megőrzése érdekében a hagyományos koffeines ká - vét koffeinmentesre cserélni. Egyrészt a rendszeres koffeinfogyasztóknál tole - rancia-reakció alakul ki, és mérsékelt kávéfogyasztás mellett a szív- és érrend - szerre gyakorolt hatások nem kifejezettek. Másrészről a koffeinmentes kávé olyan zsírban gazdag kávébabból készül, mely a vér koleszterinszintjét emeli, így az érelmeszesedés rizikóját fokozza. A rántott ételek Akár csirkéről, akár zöldségről van szó, önmagukban egészséges ételek, de olajban vagy zsírban megsütve már kevésbé. Az elkészítési mód sokat számít, a legjobb a párolás, és ráadásul ez egy egyszerűbb módja is az ételek elkészí té - sének. Tejkészítmények A tejszeletek, sajtok, tejalapú italok vásárlásánál is figyeljük a fehérje- és zsírtartalmat. Sok esetben a fehérjetartalom csekély, a zsírtartalom pedig magas. Ennek főleg a gyerekek táplálkozásánál van hangsúlyos szerepe, hiszen az ő fejlődésükhöz sok fehérjére van szükség, ne csapjuk be magunkat, a “tej” szó a csomagoláson önmagában még nem garancia. Dr. Csuth Ágnes, családorvos (www.webbeteg.hu) Megjelent az Erdélyi Gyopár idei második száma • Quo vadis természetvédelem? • Keresztény-havas – kilátás a Barca - ságra • „A Paradicsomban éreztem magam” • Utazás a fény felé • Kastély és vám Törcsváron • A Kozia Nemzeti Park • A tusnádfürdői Rezső-forrás, Rezsőfürdő • Tévhitek, ferdítések, túlzások a me - teorológiával kapcsolatban Idei második lapszáma jelent meg az Erdélyi Gyopárnak, mely nagy múltra te - kint vissza, ami az erdélyi turistaság szolgálatát illeti. Évszázados tájékoztatásról beszélhetünk, hiszen az Erdélyi Gyopár elődje, az Erdély folyóirat 1892-ben lá - tott először napvilágot. Már akkor szükségét érezték az elődök, hogy élmé nyei - ket megosszák a hasonló érdeklődési körűekkel, és nincs ez másként ma sem. Most, a legfrissebb lapszámban például arról kaphatunk tájékoztatást, hogy sok még a teendő a természetvédelem terén, ám az Erdélyi Kárpát-Egyesület osz tá - lyai igyekeznek jó példával elöl járni – ez derül ki a tevékenységi beszá molók - ból, illetve az is, hogy a folyamatban a gyerekeknek is helyük van, akár síver - seny, akár EKE-napi pályázat keretében. A természetjárók közötti kapcsolatok szorosan tartását szolgálják a közös rendezvények, ezek közül a várfalvi EKEnapi turistatalálkozóra és az EKE Vándortáborába hívnak a szervezők. Képben, szóban egyaránt új szépségekkel találkozhatunk, ismereteket gyűjt - he tünk a belföldi túraleírásokból, melyek Brassó környékét, Dél-Erdélyt, Kalo - ta szeget, illetve Gyergyószéket is átfogják. Kastély és vám Törcsváron – ez a honismereti írás címe, és turistaszállóvá alakított kastélyról szól a historikum is. Ellátogathatunk a Kozia Nemzeti Parkba, felkészülhetünk a gombászidényre, és szakember segítségével eloszlathatjuk a meteorológiával kapcsolatos tévhiteket, ferdítéseket, túlzásokat. Az EKE-osztályok segítenek abban, hogy e színes tartalmú kiadvány min - den ki számára elérhetővé váljon, csak keresni kell az élményt. A folyóirat meg - rendelhető az elofizetes@eke.ma e-mail címen. Megújulva! www.ujszo.ro Még több tartalommal, naponta frissülő hírekkel!

HÍRDETÉSEK 2018. április 5. APRÓHIRDETÉSEK • Külföldi GYŰJTŐ VÁSÁRO - LOK: ré gi, antik tárgyakat, festmé nye - ket, ezüst tárgyakat, faliórákat, zsebórákat, bronz szob ro kat, 1945 előtti köny veket és képeslapokat. 0741-986855. • FESTMÉNYEKET vásárolok. A hirdetés érvényes egész évben. Tele fon - szám: 0262-275793, 0740-685721. • RÉGI NAGYBÁNYAI festmé nye - ket vá sárolok. Tel.: 0744 430599, 00367 08849487 • OLCSÓ ÜDÜLÉST kínálunk Haj - du szo boszlón félpanziós ellátással, há - zias í zek kel. Hét nap 400 lej, 3 nap 250 lej. Te l: 0036271848, 0036304557227. Cím: Hajduszoboszló, Damjanich utca 100 szám. GYÁSZHÍR Soha el nem múló fájdalommal tu - datjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy GYULAI ERZSÉBET sz. Barok 2018. március 28-án hosszú, tü re - lem mel viselt betegség után vissza ad - ta lelkét Teremtőjének. Drága halottunkat 2018. április 6- án 13 órakor a katolikus szertartás u tán kísérjük utolsó útjára a Rozália ká pol - nából. A gyászoló család Fájó szívvel búcsúzunk unoka test - vérünktől, a szilágycsehi születésű TOROCZKAY ÁRPÁDTÓL, aki március 30-án, 70 évesen Né - met országban hunyt el. Őszinte rész vé tünk gyászoló csa - ládjának. Emlékét szívünkben megőrízzük. Legyen békés és csendes pihe né - se. Vári Margit és Róbert KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetet mondunk minda zok nak, akik a szeretett HAJDU JÁNOS temetésén részt vettek, sírjára virá - got helyeztek, fájdalmunkban osz toz - tak. A gyászoló család MEGEMLÉKEZÉS Mély fájdalommal emlékezünk ar - ra a szomorú napra, amikor egy évvel ezelőtt, április 3-án a szeretett édes a - nya, anyós, nagyanya, dédnagyanya GERGELY ERZSÉBET született OSVÁTH örökre eltávozott közülünk. Emlé - ke, amelyet a szívünkben őrzünk, le gyen áldott, nyugalma csendes! A bánatos család Fájó szívvel emlékezünk arra az április 8-ra, amikor a drága édesapa, nagytata, dédnagytata és após METZ JÓZSEF ny. tanár ezelőtt 14 évvel eltávozott szeret - tei köréből és örökre megpihent. Le - gyen áldott és békés örök pihenése. Családja Április 4-én volt hét éve annak a szomorú napnak, amikor a drága apa, após, nagyapa, dédnagyapa BÓNIS JÁNOS örökre eltávozott szerettei köré ből. Emlékét kegyelettel őrzi a család Szeretettel és fájó szívvel em lé - kezünk MAROSÁN ZOLTÁN mérnökre, aki április 6-án lesz 25 éve, hogy örökre eltávozott szerettei köréből. Emlékét kegyelettel őrzi a család Hirdessen a Bányavidéki Új Szóban! Máramarossziget környékén élő diákok ingáztatását támogatja a COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY A Communitas Alapítvány 2017 ő - szén pályázatot hírdetett szórvány ok ta - tásban levő intézmények számára, ami - vel a diákok ingáztatását támogatja. Mi - vel a Leöwey Klára Elméleti Líceum - ba 44 diák ingázik Hosszúmezőről, az iskolabusz fenntartása pedig komoly költ ségeket jelent az iskola számára, így az elnyert támogatás nagyon nagy segítségnek bizonyult. A 44 ingázó diák közül egyébként 39 felelt meg a Communitas Alapítvány kritériumának, miszerint a havi egy fő - re eső családi jövedelem nem halad hat - ja meg az 1065 lejt. A pályázat által az iskola szülői bi - zottsága közel 20 ezer lejt nyert, me lyet teljes egészében az iskolabusz fenntar - tá sára és üzemeltetésére fordítanak. (ehirmondo.ro) Húsvét után folytatás a 4. oldalról tanácsostól, a polgármesteren át a parlamenti képviselőig. A vissza szol - gáltatások ü gyében tevékenykedő kép - viselőink meg hurcolásának is az volt a ki nem mondott célja, hogy véget ves - senek a jogos visszaszolgáltatá sok - nak. A ro mán állam soknak érezte a visszaszolgáltatott javaink mértékét. Itt persze nem arról van szó, hogy va - lóban sokat adtak volna vissza, csupán szá muk ra a kevés is túl sok. Még azt sem le het elmondani, hogy az elrabolt javainkat ők tisztességesen kezelik és nem akarják visszaadni, azok jelentős a - nyagi ér téke miatt. Nem. Sok eset ben hagy ják parlagon heverni az ingatlanokat, csak ne keljen a jogos gaz dá - já nak, vagy a közösségnek vissza ad ni. Egyszerűen nem akarják, hogy ne - künk legyen – igazából azt nem a kar - ják, hogy legyünk. Persze mi ezerszer felajánlottuk, hogy „külön költözünk”, azonban a ro mánok nem így szeretnének tőlünk megszabadulni. A román ügyészség, élen a kor - rupció ellenes ügyészséggel, politikai leszámolások végrehajtója. Ami pe - dig a legfélelmetesebb, hogy ennek az ügyészségnek a tisztességes mivolta, jóindulata vitát gerjeszt még magyar - ság berkein belül is. Az eljárások abból a szempontból Irodánk hivatalos nyitvatartása: Hétfő-szombat – 16-20 óra között TELEFON: 0262-212668, 0744-919166; 0740-751490. A PETŐFI SÁN DOR PRO GRAM ösztöndíjasa: VARGA ORSOLYA Telefonszám: 0748-016321. A GYÓGY TOR NA CSOPORT tagjai JÖVŐ kedden a megszokott rend szerint találkoznak a Teleki Ház ban! TÁNCHÁZ jövő hétfőn is! – a Teleki Házban – 17-18 óra: nagyobb o vi sok, e - lőkészítősök, elsősök, 18-19 óra: kisisko lá sok, Talpa - lat utánpótlás 19-20 óra: Talpalat, na gyobbak. Szeretettel várunk! A TERSÁNSZKY Józsi Jenő Könyvtár minden kedden 16-20 ó ra kö zött várja az olvasókat, a Házban. teljesen kontraproduktívak, hogy a ma - gyar közösség összezár az ártatlanul meghurcoltak mögött, azonban haté - konyak abból a szempontból, hogy a megvádoltakat komolyan megviseli az eljárás. Mint politikusok, egyér tel mű - en hősökké válnak, azonban a politi - kus mint magánember tönkremegy az eljárás alatt. Az ügyek emberi oldala egyáltalán nem mellékes. A kilá tás ta - lan küzdelem jó eséllyel tántorítja el őket a további munkától, illetve ha nem is szállnak ki a politikai ringlispílből, sokkal elővigyázatosabbak kell, hogy legyenek. Törvényes tevékenysé gü ket azzal a bénító félelemmel kell vé gez - zék, hogy lehet, valamely ügyért elő - veszik őket. Lehet csak évek múlva, de bármikor beidézhetik őket, ha úgy érzi jónak a román igazság szol gál ta - tás. Az éjszakáik nem lehetnek nyu - godtak, mert bármiből baj lehet. Pon - tosan azt szeretnék elérni, hogy ne mer - jenek dolgozni. Így működik Európa egyik kiváló demokráciája. Egy percig nincs illú zi - óm azt illetően, hogy ezt az Európai Unió román belügynek fogja tekin te - ni, hogy ezekben az eljárásokban sem - mi kivetnivalót nem fognak találni a jogállami normák betartásáért folya - ma tosan aggódók. Akik a törvé nyes - séget kérik számon a magyar kormányon, azok vihogva rázzák meg elis - merően román kollégáik kezét, mivel Romániában minden a legnagyobb rend - ben. (Szalma György/mandiner.hu) Harag György Társulat Szatmárnémeti Brighella Bábtagozat Bábszínház MOSÓ MASA MOSODÁJA Április 11-én, jövő szerdán 18.00 órától, a Nagybányai Bábszínházban! A jegyek ára 10 lej, keressétek MA délután 16 órától, Varga Orsolyánál, a Teleki Mag yar Házban. Telefonszám: 0748016321. VÁSÁROSNAMÉNY 2018. április 12. 0747017580, Csoma Bea Tájékoztatásul: HONOSÍTÁSSAL, ÚTLEVELEKKEL a Teleki Házban KIZÁRÓLAG a Demokrácia Központ foglalkozik. Telefonszámuk: Tel. 0262-212040