Views
7 months ago

2018 aprilis 5

2018.

2018. április 5. MAGAZIN Csapdák az étkezésben Tévhitek az egészséges táplálkozásról Napjainkban egyre többen oda - figyelnek az egészséges táplálko - zásra. Sajnos sokszor csak azt hisszük, hogy egészségesen étke - zünk, valójában gyakran egész - ség telen ételeket fogyasztunk, ha nem figyelünk a részletekre. Íme csokorba szedve néhány csapda, amit érdemes elkerülni: A müzlik és müzliszeletek Az összetett szénhidrátok, gabonák fogyasztása nagyon hasznos, több jóté - kony hatása ismert. A rostok segítik a vastagbél működését, sok rákkeltő anya - got megkötnek a belekben, egyenletes felszívódásuknak köszönhetően kiegyen - súlyozott vércukorszintet biztosítanak. Sok termék nem igazi müzli, csak a nevében az. Az édesített, esetleg cukorral, mézzel, aromákkal dúsított gabonák, nem szolgálják az egészséget. Az egyik legmegdöbbentőbb élelmiszeripari bravúr a csokoládé darabos müz li! Ha valaki fogyókúrája részeként ilyet fogyaszt, ne is reménykedjen az eredményben. A multivitaminos üdítők Sok multivitaminos üdítő igencsak távol áll az egészség témakörétől. A gyü - mölcstartalom kevés, a hozzáadott cukor sok, a vi ta min pedig mind mester séges. Az ilyen üdítőkben rengeteg plusz kalória van, ha valaki egész nap csak ezzel oltja a szomját, az a testsúlyán is meg fog látszani. A cukormentes üdítők Zéró kalória, tökéletes ízhatás - jó lenne. De a szervezetet nem lehet becsapni. Kimutatott tény, hogy cukormentes üdítők fogyasztása mellett számos egyéb forrásból fölösleges kalóriákat viszünk be. Egyrészt könnyebben elcsábulunk egy kis nassolásra, mert a nullkalóriás üdítő fogyasztása feloldoz bűneink alól, másrészt a szervezet az édes ízhez energiabevitelt is társít. Ez azt jelenti, hogy ha megvolt az édes íz élménye, akkor várja a hozzá társított energiát, ha ezt nem kapja meg, más forrásból követeli. Így kifejezett éhségérzet, és ennek következtében táplálékfelvétel révén előbb vagy utóbb úgyis megkapja. Az alkoholos italok Tökéletes álcája a kalóriáknak. 1-2 koktél akár egész étkezésnyi energiát is tar - talmazhat, de számos rejtett kalória van a borban, a sörben és a röviditalokban is. A salátaöntetek Nincs is jobb egy tál friss salátánál. Tele természetes vitamin nal, rosttal, ásványi anyagokkal. De mit ér az egész, ha leöntjük egy zsíros öntettel? A hidegen sajtolt olajok és a joghurt a legalkalmasabbak öntetnek, a majonéz, az előre elkészített bolti dresszingek pedig a legegészségtelenebbek. Kefir Kevesen tudják, hogy a ke fir hosszú távú fogyasztása nem ajánlott, ugyanis a gom ba, amely - nek erjedéséből ál lít ják elő, meg - zavarja a jóté kony bélbakté riu - mok szapo ro dását és működését. Felvágottak Sok felvágott hústartalma na - gyon csekély. Hús helyett in kább szójaszármazékot, tartósítószert, színezéket és vizet tartalmaz. Elvileg ezeknek az összetevőknek sze repelnie kell a termék csomagolásán. Mindig figyelmesen olvassuk el! Szárított zöldségekből készült vitaminos in stant levesek A legtöbb ilyen leves számos konzerváló és tartósítószert tartalmaz, az eredeti zöldségek vitamintartalmát pedig lehetetlen megőrizni az előállítás során, főleg ha a végén nyakon öntjük a porkeveréket egy adag forrásban lévő vízzel. A koffeinmentes kávé Nem helyes az egészség megőrzése érdekében a hagyományos koffeines ká - vét koffeinmentesre cserélni. Egyrészt a rendszeres koffeinfogyasztóknál tole - rancia-reakció alakul ki, és mérsékelt kávéfogyasztás mellett a szív- és érrend - szerre gyakorolt hatások nem kifejezettek. Másrészről a koffeinmentes kávé olyan zsírban gazdag kávébabból készül, mely a vér koleszterinszintjét emeli, így az érelmeszesedés rizikóját fokozza. A rántott ételek Akár csirkéről, akár zöldségről van szó, önmagukban egészséges ételek, de olajban vagy zsírban megsütve már kevésbé. Az elkészítési mód sokat számít, a legjobb a párolás, és ráadásul ez egy egyszerűbb módja is az ételek elkészí té - sének. Tejkészítmények A tejszeletek, sajtok, tejalapú italok vásárlásánál is figyeljük a fehérje- és zsírtartalmat. Sok esetben a fehérjetartalom csekély, a zsírtartalom pedig magas. Ennek főleg a gyerekek táplálkozásánál van hangsúlyos szerepe, hiszen az ő fejlődésükhöz sok fehérjére van szükség, ne csapjuk be magunkat, a “tej” szó a csomagoláson önmagában még nem garancia. Dr. Csuth Ágnes, családorvos (www.webbeteg.hu) Megjelent az Erdélyi Gyopár idei második száma • Quo vadis természetvédelem? • Keresztény-havas – kilátás a Barca - ságra • „A Paradicsomban éreztem magam” • Utazás a fény felé • Kastély és vám Törcsváron • A Kozia Nemzeti Park • A tusnádfürdői Rezső-forrás, Rezsőfürdő • Tévhitek, ferdítések, túlzások a me - teorológiával kapcsolatban Idei második lapszáma jelent meg az Erdélyi Gyopárnak, mely nagy múltra te - kint vissza, ami az erdélyi turistaság szolgálatát illeti. Évszázados tájékoztatásról beszélhetünk, hiszen az Erdélyi Gyopár elődje, az Erdély folyóirat 1892-ben lá - tott először napvilágot. Már akkor szükségét érezték az elődök, hogy élmé nyei - ket megosszák a hasonló érdeklődési körűekkel, és nincs ez másként ma sem. Most, a legfrissebb lapszámban például arról kaphatunk tájékoztatást, hogy sok még a teendő a természetvédelem terén, ám az Erdélyi Kárpát-Egyesület osz tá - lyai igyekeznek jó példával elöl járni – ez derül ki a tevékenységi beszá molók - ból, illetve az is, hogy a folyamatban a gyerekeknek is helyük van, akár síver - seny, akár EKE-napi pályázat keretében. A természetjárók közötti kapcsolatok szorosan tartását szolgálják a közös rendezvények, ezek közül a várfalvi EKEnapi turistatalálkozóra és az EKE Vándortáborába hívnak a szervezők. Képben, szóban egyaránt új szépségekkel találkozhatunk, ismereteket gyűjt - he tünk a belföldi túraleírásokból, melyek Brassó környékét, Dél-Erdélyt, Kalo - ta szeget, illetve Gyergyószéket is átfogják. Kastély és vám Törcsváron – ez a honismereti írás címe, és turistaszállóvá alakított kastélyról szól a historikum is. Ellátogathatunk a Kozia Nemzeti Parkba, felkészülhetünk a gombászidényre, és szakember segítségével eloszlathatjuk a meteorológiával kapcsolatos tévhiteket, ferdítéseket, túlzásokat. Az EKE-osztályok segítenek abban, hogy e színes tartalmú kiadvány min - den ki számára elérhetővé váljon, csak keresni kell az élményt. A folyóirat meg - rendelhető az elofizetes@eke.ma e-mail címen. Megújulva! www.ujszo.ro Még több tartalommal, naponta frissülő hírekkel!

HÍRDETÉSEK 2018. április 5. APRÓHIRDETÉSEK • Külföldi GYŰJTŐ VÁSÁRO - LOK: ré gi, antik tárgyakat, festmé nye - ket, ezüst tárgyakat, faliórákat, zsebórákat, bronz szob ro kat, 1945 előtti köny veket és képeslapokat. 0741-986855. • FESTMÉNYEKET vásárolok. A hirdetés érvényes egész évben. Tele fon - szám: 0262-275793, 0740-685721. • RÉGI NAGYBÁNYAI festmé nye - ket vá sárolok. Tel.: 0744 430599, 00367 08849487 • OLCSÓ ÜDÜLÉST kínálunk Haj - du szo boszlón félpanziós ellátással, há - zias í zek kel. Hét nap 400 lej, 3 nap 250 lej. Te l: 0036271848, 0036304557227. Cím: Hajduszoboszló, Damjanich utca 100 szám. GYÁSZHÍR Soha el nem múló fájdalommal tu - datjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy GYULAI ERZSÉBET sz. Barok 2018. március 28-án hosszú, tü re - lem mel viselt betegség után vissza ad - ta lelkét Teremtőjének. Drága halottunkat 2018. április 6- án 13 órakor a katolikus szertartás u tán kísérjük utolsó útjára a Rozália ká pol - nából. A gyászoló család Fájó szívvel búcsúzunk unoka test - vérünktől, a szilágycsehi születésű TOROCZKAY ÁRPÁDTÓL, aki március 30-án, 70 évesen Né - met országban hunyt el. Őszinte rész vé tünk gyászoló csa - ládjának. Emlékét szívünkben megőrízzük. Legyen békés és csendes pihe né - se. Vári Margit és Róbert KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetet mondunk minda zok nak, akik a szeretett HAJDU JÁNOS temetésén részt vettek, sírjára virá - got helyeztek, fájdalmunkban osz toz - tak. A gyászoló család MEGEMLÉKEZÉS Mély fájdalommal emlékezünk ar - ra a szomorú napra, amikor egy évvel ezelőtt, április 3-án a szeretett édes a - nya, anyós, nagyanya, dédnagyanya GERGELY ERZSÉBET született OSVÁTH örökre eltávozott közülünk. Emlé - ke, amelyet a szívünkben őrzünk, le gyen áldott, nyugalma csendes! A bánatos család Fájó szívvel emlékezünk arra az április 8-ra, amikor a drága édesapa, nagytata, dédnagytata és após METZ JÓZSEF ny. tanár ezelőtt 14 évvel eltávozott szeret - tei köréből és örökre megpihent. Le - gyen áldott és békés örök pihenése. Családja Április 4-én volt hét éve annak a szomorú napnak, amikor a drága apa, após, nagyapa, dédnagyapa BÓNIS JÁNOS örökre eltávozott szerettei köré ből. Emlékét kegyelettel őrzi a család Szeretettel és fájó szívvel em lé - kezünk MAROSÁN ZOLTÁN mérnökre, aki április 6-án lesz 25 éve, hogy örökre eltávozott szerettei köréből. Emlékét kegyelettel őrzi a család Hirdessen a Bányavidéki Új Szóban! Máramarossziget környékén élő diákok ingáztatását támogatja a COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY A Communitas Alapítvány 2017 ő - szén pályázatot hírdetett szórvány ok ta - tásban levő intézmények számára, ami - vel a diákok ingáztatását támogatja. Mi - vel a Leöwey Klára Elméleti Líceum - ba 44 diák ingázik Hosszúmezőről, az iskolabusz fenntartása pedig komoly költ ségeket jelent az iskola számára, így az elnyert támogatás nagyon nagy segítségnek bizonyult. A 44 ingázó diák közül egyébként 39 felelt meg a Communitas Alapítvány kritériumának, miszerint a havi egy fő - re eső családi jövedelem nem halad hat - ja meg az 1065 lejt. A pályázat által az iskola szülői bi - zottsága közel 20 ezer lejt nyert, me lyet teljes egészében az iskolabusz fenntar - tá sára és üzemeltetésére fordítanak. (ehirmondo.ro) Húsvét után folytatás a 4. oldalról tanácsostól, a polgármesteren át a parlamenti képviselőig. A vissza szol - gáltatások ü gyében tevékenykedő kép - viselőink meg hurcolásának is az volt a ki nem mondott célja, hogy véget ves - senek a jogos visszaszolgáltatá sok - nak. A ro mán állam soknak érezte a visszaszolgáltatott javaink mértékét. Itt persze nem arról van szó, hogy va - lóban sokat adtak volna vissza, csupán szá muk ra a kevés is túl sok. Még azt sem le het elmondani, hogy az elrabolt javainkat ők tisztességesen kezelik és nem akarják visszaadni, azok jelentős a - nyagi ér téke miatt. Nem. Sok eset ben hagy ják parlagon heverni az ingatlanokat, csak ne keljen a jogos gaz dá - já nak, vagy a közösségnek vissza ad ni. Egyszerűen nem akarják, hogy ne - künk legyen – igazából azt nem a kar - ják, hogy legyünk. Persze mi ezerszer felajánlottuk, hogy „külön költözünk”, azonban a ro mánok nem így szeretnének tőlünk megszabadulni. A román ügyészség, élen a kor - rupció ellenes ügyészséggel, politikai leszámolások végrehajtója. Ami pe - dig a legfélelmetesebb, hogy ennek az ügyészségnek a tisztességes mivolta, jóindulata vitát gerjeszt még magyar - ság berkein belül is. Az eljárások abból a szempontból Irodánk hivatalos nyitvatartása: Hétfő-szombat – 16-20 óra között TELEFON: 0262-212668, 0744-919166; 0740-751490. A PETŐFI SÁN DOR PRO GRAM ösztöndíjasa: VARGA ORSOLYA Telefonszám: 0748-016321. A GYÓGY TOR NA CSOPORT tagjai JÖVŐ kedden a megszokott rend szerint találkoznak a Teleki Ház ban! TÁNCHÁZ jövő hétfőn is! – a Teleki Házban – 17-18 óra: nagyobb o vi sok, e - lőkészítősök, elsősök, 18-19 óra: kisisko lá sok, Talpa - lat utánpótlás 19-20 óra: Talpalat, na gyobbak. Szeretettel várunk! A TERSÁNSZKY Józsi Jenő Könyvtár minden kedden 16-20 ó ra kö zött várja az olvasókat, a Házban. teljesen kontraproduktívak, hogy a ma - gyar közösség összezár az ártatlanul meghurcoltak mögött, azonban haté - konyak abból a szempontból, hogy a megvádoltakat komolyan megviseli az eljárás. Mint politikusok, egyér tel mű - en hősökké válnak, azonban a politi - kus mint magánember tönkremegy az eljárás alatt. Az ügyek emberi oldala egyáltalán nem mellékes. A kilá tás ta - lan küzdelem jó eséllyel tántorítja el őket a további munkától, illetve ha nem is szállnak ki a politikai ringlispílből, sokkal elővigyázatosabbak kell, hogy legyenek. Törvényes tevékenysé gü ket azzal a bénító félelemmel kell vé gez - zék, hogy lehet, valamely ügyért elő - veszik őket. Lehet csak évek múlva, de bármikor beidézhetik őket, ha úgy érzi jónak a román igazság szol gál ta - tás. Az éjszakáik nem lehetnek nyu - godtak, mert bármiből baj lehet. Pon - tosan azt szeretnék elérni, hogy ne mer - jenek dolgozni. Így működik Európa egyik kiváló demokráciája. Egy percig nincs illú zi - óm azt illetően, hogy ezt az Európai Unió román belügynek fogja tekin te - ni, hogy ezekben az eljárásokban sem - mi kivetnivalót nem fognak találni a jogállami normák betartásáért folya - ma tosan aggódók. Akik a törvé nyes - séget kérik számon a magyar kormányon, azok vihogva rázzák meg elis - merően román kollégáik kezét, mivel Romániában minden a legnagyobb rend - ben. (Szalma György/mandiner.hu) Harag György Társulat Szatmárnémeti Brighella Bábtagozat Bábszínház MOSÓ MASA MOSODÁJA Április 11-én, jövő szerdán 18.00 órától, a Nagybányai Bábszínházban! A jegyek ára 10 lej, keressétek MA délután 16 órától, Varga Orsolyánál, a Teleki Mag yar Házban. Telefonszám: 0748016321. VÁSÁROSNAMÉNY 2018. április 12. 0747017580, Csoma Bea Tájékoztatásul: HONOSÍTÁSSAL, ÚTLEVELEKKEL a Teleki Házban KIZÁRÓLAG a Demokrácia Központ foglalkozik. Telefonszámuk: Tel. 0262-212040

Edicion #5 Junio 2018
Avon-Brochure-5-2018
22-5-2018
ad catalogue 5 February 2018
RV-5-6-7-2018
Programm 2018-Seite 5
Story 5 2018 cover!!
CATALOGO CAMPAÑA 5-2018
Fachowy Instalator 5/2018
March 2018 Persecution Magazine (4 of 5)
June 2018 Persecution Magazine (4 of 5)
March 2018 Persecution Magazine (2 of 5)
June 2018 Persecution Magazine (2 of 5)
KırmızıTürk Medya Caddesi Eylül 2018 Sayı 5
program schedule 2018 JAN 5
ad catalogue 5 April 2018
COT 5/2018 ukazkove cislo
ad catalogue 5 January 2018
The UK’s Top 5 Restaurants for 2018
March 2018 Persecution Magazine (3 of 5)
4-5 Декабрь 2017 - Январь 2018
4-5 Декабрь 2017 - Январь 2018
August 2018 Persecution Magazine (4 of 5)
4-5 Декабрь 2017 - Январь 2018
June 2018 Persecution Magazine (1 of 5)
4-5 Декабрь 2017 - Январь 2018
Festiwal Biegu Rzeźnika nr 1 (5) / 2018
June 2018 Persecution Magazine (3 of 5)
August 2018 Persecution Magazine (2 of 5)
5