Views
6 months ago

Brosura za skolu A3 prava

Kursevi

Kursevi za odrasle Centar za učenje stranih jezika „New Academy“ nudi kurseve engleskog, njemačkog i italijanskog jezika za odrasle, a posebna pažnja se posvećuje konverzacijskim vježbama na kojima se razvija vješ na „govora“ od samih početaka učenja Kursevi stranih jezika za odrasle baziraju se na primjeni jezika u svakodnevnim situacijama uz nastavne jedinice koje su prilagođene vašem nivou znanja. Uz pomoć stručnos naših predavača možete steći novo i obnovi prethodno znanje stranog jezika uz najsavremenije metode učenja. Kursevi u našem Centru održavaju se u grupama od 8 do 12 polaznika i jedan kompletan stepen se završava u periodu od 3,5 mjeseca. Stalna interakcija na času simulira svakodnevne situacije, a usavršavaju se sve če ri jezičke vješ ne. Svi kursevi za odrasle usaglašeni su sa Zajedničkim Еvropskim Portofoliom za strane jezike (А1,A2,B1,B2,C1,C2). Interesantni programi, interak vne vježbe, rad u paru i manjim grupama, upotreba tehnologije, različi rekvizi i didak čke igre, dodatni materijali, kao i simulacije realnih situacija doprinose boljem usvajanju stranih jezika. 16

17

CC brosura za pridobivanje kadrova_FINAL.pdf
15 brosura Fizika_PZ.qxd - Fakulteta za matematiko in fiziko ...
Steklene površine - prava izbira za lepo kopalnico
Prava na dopust za poslo-primce koji su poslani na ... - ponudba obrti
In memoriam - Vojin Dimitrijevic - Beogradski centar za ljudska prava
za[tita prava interno raseljenih lica - Internal Displacement ...
1 | O ulozi Centra za ljudska prava u povedbi projekta
LJUDSKA PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI 2008 - Centar za ...
drzavljanstvo-eu-brosura-final