Views
9 months ago

Brosura za skolu A3 prava

Kursevi

Kursevi za odrasle Centar za učenje stranih jezika „New Academy“ nudi kurseve engleskog, njemačkog i italijanskog jezika za odrasle, a posebna pažnja se posvećuje konverzacijskim vježbama na kojima se razvija vješ na „govora“ od samih početaka učenja Kursevi stranih jezika za odrasle baziraju se na primjeni jezika u svakodnevnim situacijama uz nastavne jedinice koje su prilagođene vašem nivou znanja. Uz pomoć stručnos naših predavača možete steći novo i obnovi prethodno znanje stranog jezika uz najsavremenije metode učenja. Kursevi u našem Centru održavaju se u grupama od 8 do 12 polaznika i jedan kompletan stepen se završava u periodu od 3,5 mjeseca. Stalna interakcija na času simulira svakodnevne situacije, a usavršavaju se sve če ri jezičke vješ ne. Svi kursevi za odrasle usaglašeni su sa Zajedničkim Еvropskim Portofoliom za strane jezike (А1,A2,B1,B2,C1,C2). Interesantni programi, interak vne vježbe, rad u paru i manjim grupama, upotreba tehnologije, različi rekvizi i didak čke igre, dodatni materijali, kao i simulacije realnih situacija doprinose boljem usvajanju stranih jezika. 16

17

CC brosura za pridobivanje kadrova_FINAL.pdf
15 brosura Fizika_PZ.qxd - Fakulteta za matematiko in fiziko ...
drzavljanstvo-eu-brosura-final
Steklene površine - prava izbira za lepo kopalnico
brosura-ABA-Jiu - Apele Romane
brosura levstikova pot 2010.indd
temeljni pojmovi kaznenog prava - Sveučilišni odjel za forenzične ...
Presude osnova.qxd - Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu
EUROPSKI SUSTAV ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA
Vidi, 1.2.2008, str. 42, A3
Príslušenstvo A3 Sportback - Audi
Prava na dopust za poslo-primce koji su poslani na ... - ponudba obrti