Views
5 months ago

Brosura za skolu A3 prava

20

Specijalizovani kursevi Pored opš h kurseva engleskog, njemačkog i italijanskog jezika, Centar „New Academy“ u svojoj ponudi ima i specijalizovane kurseve stranih jezika: konverzacijski, individualni, njemački za zdravstene radnike i poslovni engleski Specijalizovani kursevi stranih jezika su dinamični i prak čni, a metodologija rada se bazira na interakciji i stalnoj komunikaciji na stranom jeziku. Cilj ovih kurseva je da što prije ovladate specijalizovanim znanjima i potrebnim terminima, a predavači se prilagođavaju vama i vašim potrebama. Konverzacijski kursevi stranih jezika osmišljeni su tako da poboljšaju sposobnost komunikacije polaznika u svakodnevnim i neformalnim situacijama. Individualni kursevi stranih jezika su prilagođeni onim polaznicima koji žele da učenje jezika usklade sa svojim ostalim obavezama. Kursevi njemačkog za zdravstvene radnike namijenjeni su doktorima, medicinskim sestrama i ostalim zdravstvenim radnicima. Kursevi poslovnog engleskog omogućavaju polaznicima upotrebu engleskog u različi m poslovnim situacijama. 21

CC brosura za pridobivanje kadrova_FINAL.pdf
temeljni pojmovi kaznenog prava - Sveučilišni odjel za forenzične ...
Presude osnova.qxd - Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu
15 brosura Fizika_PZ.qxd - Fakulteta za matematiko in fiziko ...
Steklene površine - prava izbira za lepo kopalnico
za[tita prava interno raseljenih lica - Internal Displacement ...
1 | O ulozi Centra za ljudska prava u povedbi projekta
LJUDSKA PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI 2008 - Centar za ...
drzavljanstvo-eu-brosura-final
brosura-ABA-Jiu - Apele Romane
brosura levstikova pot 2010.indd
Prava na dopust za poslo-primce koji su poslani na ... - ponudba obrti