Views
2 weeks ago

Brosura za skolu A3 prava

Međunarodno priznati

Međunarodno priznati ispiti Međunarodno priznata diploma je ser fikat o znanju stranog jezika, a koja se dobija na osnovu položenog testa, bilo da želite da regulišete boravišnu dozvolu, studiranje ili zaposlenje u inostranstvu Međunarodno priznate diplome vam služe prilikom aplikacije za iseljeničku vizu, studiranje ili posao u inostranstvu, a naš Centar organizuje pripremne časove koji vam omogućavaju da se spremite i položite neki od međunarodno prizna h ispita. Centar “New Academy” organizuje besplatne pripremne časove za polaganje međunarodno prizna h ispita sa ciljem da se polaznici pripreme za polaganje međunarodno prizna h ispita i na taj način dobiju potvrdu o svom nivou znanja. Pripreme predviđaju i polaganje kontrolnih ispita i simulacije polaganja ispita. direktno u našem Centru. 22

Otvorite vrata svijeta! 23

CC brosura za pridobivanje kadrova_FINAL.pdf
15 brosura Fizika_PZ.qxd - Fakulteta za matematiko in fiziko ...
Steklene površine - prava izbira za lepo kopalnico
temeljni pojmovi kaznenog prava - Sveučilišni odjel za forenzične ...
Presude osnova.qxd - Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu
Prava na dopust za poslo-primce koji su poslani na ... - ponudba obrti
In memoriam - Vojin Dimitrijevic - Beogradski centar za ljudska prava
LJUDSKA PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI 2008 - Centar za ...
za[tita prava interno raseljenih lica - Internal Displacement ...
1 | O ulozi Centra za ljudska prava u povedbi projekta