Views
3 months ago

Brosura za skolu A3 prava

Zašto New Academy?

Zašto New Academy? Naša misija su vaše ukazano poverenje i vaša zadovoljena očekivanja! Već od početnog nivoa nastava se izvodi na stranom jeziku • Impera v na svim nivoima učenja stranih jezika u našem Centru je da se određeni jezik što prije progovori.Zbog toga je neophodno da se polaznicima omogući što veća izloženost ciljnom jeziku i pruži prilika da od samog početka komuniciraju na stranom jeziku. 94% naših polaznika nakon završetka jednog kursa nastavlja pohađanje i narednog kursa Polaznici su ak vni učesnici u procesu učenja • Primarna uloga profesora nije držanje predavanja ili dik ranje pravila već mo visanje polaznika da sami dođu do zaključaka pružajući im što više mogućnos da govore i pomažući im da pravilno formulišu ono što žele da kažu. Na časovima vlada opuštena, ali radna atmosfera • Naš princip rada utemeljen je na zabavnom učenju, a kroz dobru atmosferu tokom časova polaznici se pods ču na rad i učenje. • Časovi u našem Centru su prijatni i opušteni i iznad svega produk vni. Nastavni materijal omogućava ak vnu upotrebu naučenog • U nastavi koris mo najsavremenija izdanja zasnovana na principima konverzacijskog pristupa u nastavi. To podrazumijeva mnogo interak vnih vježbi, rad u paru i manjim grupama, kao i upotrebu dodatnih materijala koji su od neprocjenjivog značaja za lako i zanimljivo usvajanje novih sadržaja i i njihovu ak vnu primjenu. Kursevi su prilagođeni zahtjevima i potrebama polaznika • U našem Centru možete da pohađate različite vrste kurseva, odnosno rad u grupi i individualne časove. Polaznici biraju termine i intenizitet pohađanja časova, odnosno redovne kurseve koji traju 3,5 mjeseca ili ekstra intenzivne kurseve. 9

CC brosura za pridobivanje kadrova_FINAL.pdf
15 brosura Fizika_PZ.qxd - Fakulteta za matematiko in fiziko ...
Presude osnova.qxd - Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu
temeljni pojmovi kaznenog prava - Sveučilišni odjel za forenzične ...
Steklene površine - prava izbira za lepo kopalnico
drzavljanstvo-eu-brosura-final
Prava na dopust za poslo-primce koji su poslani na ... - ponudba obrti
brosura-ABA-Jiu - Apele Romane
brosura levstikova pot 2010.indd
za[tita prava interno raseljenih lica - Internal Displacement ...
1 | O ulozi Centra za ljudska prava u povedbi projekta
LJUDSKA PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI 2008 - Centar za ...
In memoriam - Vojin Dimitrijevic - Beogradski centar za ljudska prava