Views
4 months ago

Gorički vrh 2017

AKTUALNO Najmlajša,

AKTUALNO Najmlajša, 2-letna nagrajenka za risbico 20. jubilejni natečaj civilne zaščite: Delujmo preventivno Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Murska Sobota, je lani v športni dvorani Osnovne šole Križevci pri Ljutomeru razglasila rezultate 20. regijskega natečaja pod naslovom Naravne in druge nesreče – Delujmo preventivno. Tedaj so v bogatem kulturnem programu nastopili učenke in učenci OŠ Križevci, na ogled pa je bila tudi priložnostna razstava vseh nagrajenih likovnih del ter literarnih izdelkov. Vse je v uvodu pozdravila ravnateljica OŠ Križevci Vasilija Stolnik, slavnostni nagovor pa je imela Olga Andrejek, predstavnica Uprave RS za zaščito in reševanje. Slednja je tudi, ob Martinu Smodišu, vodji murskosoboške izpostave URSZR, sodelovala pri podelitvi priznanj in zasluženih nagrad najmlajšim iz vrtcev, učenkam in učencem pomurskih osnovnih šol ter njihovim mentoricam oziroma mentorjem za šolsko leto 2015/2016. Bilo je podeljenih skupno 35 priznanj in nagrad, 20 (od skupno prejetega števila 327) za likovna ter 15 (od skupno prejetega števila 59) za literarna dela osnovnošolk in osnovnošolcev. Na razpisu je sodelovalo 24 osnovnih šol in 13 vrtcev. Med vsemi nagrajenimi za risbice je bila najmlajša, tedaj 2-letna Ela Kous iz Vzgojno-varstvene enote Rogašovci (vzgojiteljice Bernarda Skledar, Mihaela Sukič in Klavdija Celec), poleg nje pa še tedaj 5-letni Teo Šandor iz Vzgojno-varstvene enote pri OŠ Sveti Jurij (vzgojiteljici Andreja Ficko Hanc in Sabina Mencigar). Besedilo in fotografiji: Filip Matko Ficko 12 | Gorički vrh · april 2016

AKTUALNO Novo gasilsko vozilo PGD Ropoča že šesto gasilsko vozilo Gasilci iz Ropoče so 21. maja 2016 slovesno predali namenu novo gasilsko vozilo za prevoz moštva GVM-1. S tem je bil formalno zaključen še eden od pomembnih mejnikov v 83 letih svojega delovanja. Na prireditvi s številnimi nastopi sredi urejenega vadbenega poligona je bilo posebej poudarjeno, da je nova pridobitev društva poseben dokaz o zagnanosti in složnosti v njem. Gasilsko društvo že vse od svoje ustanovitve leta 1993 zelo dobro sodeluje s krajani in ima veliko podporo tudi v širšem okolju. Poudarjeno je bilo tudi, da jim pri zbiranju prostovoljnih prispevkov za vozilo znamke VW Transporter 4x4 ne bi uspelo brez širše pomoči (matične občine, gasilske zveze in drugih gospodarskih družb). Novo vozilo je že šesto gasilsko vozilo, medtem ko je bilo prvo, v majhno garažo v spodnjem delu vasi, postavljeno že leta 1975. V začetku 80. let je bilo kupljeno orodno vozilo TAM 2001, zatem vozilo Renault Traffic, v letu 2001 so nabavili avtocisterno TAM 5005, potem pa jo čez nekaj časa zamenjali z avtocisterno FAP 1620. Gasilsko društvo že vse od svoje ustanovitve leta 1993 zelo dobro sodeluje s krajani in ima veliko podporo tudi v širšem okolju. Ključe novega vozila sta poveljniku društva Jožetu Bertalaniču predala botra Jože Lang in Uroš Ficko. Poveljnik jih je z namenom skrbnega varovanja in varnih kilometrov predal vozniku Tadeju Madjaru, župnik Župnije sv. Helene na Pertoči Jože Vinkovič pa je novo vozilo tudi blagoslovil. Ropočki gasilci so na novo pridobitev upravičeno ponosni. Pomeni namreč bolj trdno povezovanje na tekmovalnem in organizacijskem področju in, kar je najpomembneje, nudenju pomoči potrebnim. Besedilo in fotografija: Jože Čerpnjak Gorički vrh · april 2016 | 13

Suhokranjske poti pomlad 2013 - Občina Žužemberk
Ogledalo, številka 93, april 2013 - Občina Vojnik
Podoživeti hočem vsak prostor vrtca Zvonka Grum Vojniški vrtec kot ...
Suhokranjske poti, oktober 2009 - Občina Žužemberk
OGLEDALO, številka 82, julij 2011 - Občina Vojnik
Od socialne delavke do uspešne podjetnice ... 3 ... - Agencija Mori doo
Revija PRO - December 2017
OGLEDALO, Številka 54, 14.april 2006 - Občina Vojnik
Suhokranjske poti, oktober 2008 - Občina Žužemberk
Številka 1/313 - Cinkarna Celje
Glasilo Vizita - št.33_34 - Splošna bolnišnica Novo mesto
P O S T O J N S K I - Občina Postojna
april 2008 - Občina Logatec
NOVICE OB^INE DUPLEK, letnik 11, {tevilka 3, javno glasilo
Aplenca - Občina Komenda
Glasnik januar - februar2009 - Občina Škofljica
OGLEDALO, Številka_69, marec 2009 - Občina Vojnik
LeGra - Å olski center Novo mesto
Urednikova beseda bf 3/2012 - Frančiškani v Sloveniji
30. december 1963 (št. 717-718) - Dolenjski list
8. april 1965 (št. 785) - Dolenjski list
Ogledalo, številka 90, november 2012 - Občina Vojnik