Views
2 weeks ago

Gorički vrh 2017

KULTURA Tabor slovenskih

KULTURA Tabor slovenskih pevskih zborov Tabor slovenskih pevskih zborov je tradicionalna glasbena prireditev, je vseslovenski praznik slovenskega petja, ki vsako leto poteka v dolenjskem kraju Šentvid pri Stični. Predstavijo se slovenski zbori in zbori iz zamejstva. Srečanje pevskih zborov zaokrožuje sobotni koncert slovenskih in zamejskih zborov ter nedeljsko manifestacijo z nastopom združenih zborov iz Slovenije in zamejstva. Na taboru tako nastane največji slovenski zbor, saj na njem nastopi tudi preko 6000 pevcev oz. 200 zborov. Dirigent tabora je že nekaj let g. Igor Švara, s katerim smo se imeli možnost na koncu prireditve tudi fotografirati. Tega tabora se že nekaj let udeležujemo pevke Ženske skupine iz Rogašovcev. Pogoj za nastop zborov je udeležba zborovodje na zborovodskem seminarju v Šentvidu pri Stični. Tako smo se lansko leto z veseljem pripravljali na 47. tovrstni tabor slovenskih pevskih zborov, ki je potekal v nedeljo, 19. junija. Prireditev je potekala pod naslovom Jaz sem si pa nekaj zmislil. Na prireditvi so nastopali združeni ženski, moški in mešani zbori, otroški in mladinski pevski zbori, Pesmi, ki jih zapojemo na taboru, v naših srcih donijo še dolgo časa. Držimo se pregovora: »Kdor poje, zlo ne misli.« orkester slovenske policije, folklorna skupina in drugi. Posebnost te prireditve je, da poteka neposredni prenos po televiziji. Vsaka pevka je za sodelovanje prejela spominsko plaketo. Kljub temu da pevci vložimo in posvetimo veliko svojega časa in truda za petje, se vsako leto radi vračamo v Šentvid, saj je to doživetje, ki ga ne moremo doživeti vsak dan. Pesmi, ki jih zapojemo na taboru, v naših srcih donijo še dolgo časa. Držimo se pregovora: »Kdor poje, zlo ne misli.« Besedilo in fotografija: Nataša Gomboc 26 | Gorički vrh · april 2017

KULTURA Izraz človekove duše skozi glasbo in petje 30 let obstoja PEVSKEGA ZBORA Maranata. Človekova duša se vsekakor izraža tudi skozi glasbo in petje. Ob tem se razodeva človekova življenjska bit, saj je sestavni del človekovega življenjskega ritma. To je pravzaprav prvinska podoba izražanja, prvi odtis utripanja človekove duše v snovni svet, zato je glasba tako globoko povezana z naravo človeka in seže prav v središče njegovih prizadevanj in hotenj. Pesem je tista sila, ki človeka navdihne. Veren človek skozi cerkveno leto ob različnih praznikih in slovesnostih ter ob nedeljah v pesmi najde samega sebe, svojo dušo, ki trpi ali se veseli, najde tolažbo v trpljenju in bolečini, najde počitek in umiritev pred zlobo sveta, ki ga obkroža. Tako veliko vsega, česar človek ne zmore, najde v besedilih nabožnih pesmi, pesem mu je »položena v srce«, izpovedna energija pesmi pa ima v svojem ozadju naboj bivanjske razsežnosti, probleme, človeške padce in vzpone. Še več, kaže razvoj in miselnost različnih generacij. Več generacij je tako že zapelo tudi v zboru binkoštne cerkve iz Nuskove, ki je lansko leto praznoval tretje desetletje svojega obstoja. V odlično zadovoljstvo številnega občinstva in svojo čast je v veliki športni dvorani Osnovne šole Sveti Jurij mešani pevski zbor Maranata pripravil samostojni koncert ob 30-letnici delovanja pod motom: »Veruj v Gospoda Jezusa Kristusa in rešen boš ti in tvoja hiša!« (Apd 16,31) Koncert je bil v nedeljo, 17. aprila, v čast domače občine, ki vsako leto praznuje 24. aprila (na dan svetega Jurija) svoj občinski praznik. Mešani pevski zbor vodi zborovodkinja Nada Kisilak Vouri, zbor pa je na jubilejnem koncertu spremljala glasbena skupina, ki so jo sestavljali: David Kisilak (klavir), Simon Kuzmič (bobni), Damir Sijanta (bas kitara), Jonatan Vouri (klarinet), Jakob Vouri (pozavna), Tilen Skledar (violina), Doris Grajner (violina) in Ema Kuzmič (violina). Številno občinstvo je lahko poslušalo 14 pesmi z nabožno vsebino. Kot pevke in pevci solisti so se ob zboru predstavili: Eva Časar, Danijela Hajdinjak, Emma Kuzmič, Ana Kristina Matkovič, Tamara Sijanta, Tilen Skledar, Franc Vouri, Gregor Vouri in Jonatan Vouri. Pesem je tista sila, ki človeka navdihne. Pozdrav vsem obiskovalkam in obiskovalcem prireditve je namenil pastor Binkoštne cerkve Nuskova Franc Vouri, kulturni program je povezoval Samuel Kuzmič, slavnostni nagovor je imel mag. Franc Kuzmič, župan Občine Rogašovci Edvard Mihalič pa je izročil šopek cvetja zborovodkinji Nadi Kisilak Vouri, pastorju Francu Vouriju pa posebno priznanje občine. Živimo v času, ko je za glasbo vse več zanimanja, celo za lepo umetniško petje, vse to pa prečiščuje človeka v njegovi nizkotnosti ter tako poskuša presegati meje tuzemeljske miselnosti in povzdigniti človeka v nadnaravni svet. Zboru Maranata je to slednje s koncertom vsekakor uspelo. Besedilo in fotografija: Filip Matko Ficko Gorički vrh · april 2017 | 27

Suhokranjske poti pomlad 2013 - Občina Žužemberk
Ogledalo, številka 93, april 2013 - Občina Vojnik
Suhokranjske poti, oktober 2008 - Občina Žužemberk
Številka 1/313 - Cinkarna Celje
Podoživeti hočem vsak prostor vrtca Zvonka Grum Vojniški vrtec kot ...
Suhokranjske poti, oktober 2009 - Občina Žužemberk
OGLEDALO, številka 82, julij 2011 - Občina Vojnik
NOVICE OB^INE DUPLEK, letnik 11, {tevilka 3, javno glasilo
Od socialne delavke do uspešne podjetnice ... 3 ... - Agencija Mori doo
Aplenca - Občina Komenda
Revija PRO - December 2017
OGLEDALO, Številka 54, 14.april 2006 - Občina Vojnik
Glasilo Vizita - št.33_34 - Splošna bolnišnica Novo mesto
Ogledalo, številka 94, junij 2013 - Občina Vojnik
P O S T O J N S K I - Občina Postojna
Ogledalo, številka 90, november 2012 - Občina Vojnik
OGLEDALO, Številka 74, marec 2010 - Občina Vojnik
april 2008 - Občina Logatec
OGLEDALO, Številka_69, marec 2009 - Občina Vojnik
Glasnik januar - februar2009 - Občina Škofljica
bF 1/2009 - Frančiškani v Sloveniji