Views
7 months ago

Gorički vrh 2017

Gorički vrh, glasilo Občine Rogašovci Odgovorna urednica: Suzana Ficko Matko Uredniški odbor: Anita Cener, Milan Gaber, Tatjana Grah Marič, Anita Fartek, Petra Vidonja, Goran Madjar Lektoriranje: Tatjana Grah Marič Naslovnica: Petra Vidonja, Milan Gaber Fotografije: avtorji prispevkov, Milan Gaber, Petra Vidonja Grafična priprava, prelom: VIKRA, Petra Vidonja s.p. Tisk: Furmil d.o.o. Naklada: 1100 izvodov Leto izdaje: 2017 Glasilo Gorički vrh prejmejo brezplačno vsa gospodinjstva Občine Rogašovci. Ostalim bralcem je dostopno na naslovu uredništva: Občina Rogašovci, Uredniški odbor glasila Gorički vrh, Občinska uprava, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci, tel. 02 55 88 810. Glasilo je vpisano v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 640. Uredniški odbor si pridržuje pravico do krajšanja člankov ter do izbire fotografij zaradi omejitve prostora posamezne rubrike v glasilu. 2 | Gorički vrh · april 2017

UVODNIK Spoštovane bralke in spoštovani bralci! Leto je naokrog in pred Vami je nova izdaja našega glasila Gorički vrh. Hvala vsem, ki se vsa ta leta trudite pri njegovem sooblikovanju. Rdeča nit tega glasila je bila podana že takoj po izidu prejšnjega, ko smo se dotaknili pojma ljubezen. Tokrat smo v našem glasilu dali prednost ženskam in rdečo nit poimenovali »Močna in srečna ženska«. Svet so v minulem letu zaznamovali številni dogodki, a kakor koli obrnemo, so ga zaznamovale tudi ženske. Prva dama Amerike je Slovenka, Melanija Trump. Zagotovo močna ženska. Srečna? Mogoče. Na očeh javnosti skorajda nima pravice biti resna, žalostna, zamišljena, jezna, ampak samo všečna. Ženske pa nismo in ne želimo biti samo všečne, ampak uspešne in močne tam, kjer nam naša ženska narava to dovoljuje, torej tam, kjer čutimo svoje življenjsko poslanstvo in svojo moč. Potem je tu Ilka Štuhec, ki z nasmehom od ušesa do ušesa sporoča, da je močna in srečna. Privoščimo ji trenutke slave, sreče, zadoščenja – česar koli. Ob tem pa ne pozabimo tudi na naše ženske, na mnoge ženske v Občini Rogašovci, ki ostajajo tihe in skromne z izgovorom, da za vsakim uspešnim moškim stoji ženska. Ni treba, da je temu tako. Že Katharina von Bora, žena Martina Lutra, je v svojem času bila bitko današnjih žensk in bila uspešna ter samostojna ženska. Imela je občudovanje in spoštovanje svojega moža, ljubezni, prvobitne, pa verjetno bolj malo, bi se dalo slutiti iz prispevka evangeličanske duhovnice Simone Prosič. V letni intervju smo povabili Nado Kisilak Vouri, ki je našla navdih v glasbi in Bogu, saj pravi: »Vse zmorem v Njem, ki mi daje moč!« Svojo moč vseskozi izkazuje na odru z izvrstnimi koncerti zbora Maranata, ki ga vodi že celih 30 let, in sporoča ženskam: »Ženska, ki ima ob sebi ljubečega, skrbnega in vsemogočnega nebeškega Očeta, resnično zmore »stati in obstati« v naglici sodobnega življenja ter živeti izpolnjeno življenje kljub temu, da pot življenja ni vedno obsijana s soncem.« Potem je tu Andreja Koller, ki svojo moč črpa v brezpogojni ljubezni. Močna ženska, ki se zaveda, da bo svoji najmlajši Ani Isabel dala največ za življenje, če bo tudi sama močna. In Metka Recek, ki najde navdih v potovanjih po svetu in nam s svojim potopisi dela skomine po potovanjih v kraje, kamor si želimo, a si marsikdaj ne upamo … In še marsikatera druga … Dragi moški, ki boste brali naše glasilo, nikar ne bodite užaljeni, da smo žensko postavili v »prvi plan«. V resnici potrebujemo samo malo Vaše ljubezni, občudovanja in sprejemanja, da Vam vse to vrnemo z obrestmi. Imejte zatorej radi svoje ženske in jim na glas preberite naše glasilo. Nadaljevanje sledi … Suzana Ficko Matko, odgovorna urednica Gorički vrh · april 2017 | 3

Suhokranjske poti pomlad 2013 - Občina Žužemberk
Revija PRO - December 2017
OGLEDALO, številka 82, julij 2011 - Občina Vojnik
Suhokranjske poti, oktober 2009 - Občina Žužemberk
Podoživeti hočem vsak prostor vrtca Zvonka Grum Vojniški vrtec kot ...
OGLEDALO, Številka 54, 14.april 2006 - Občina Vojnik
Ogledalo, številka 93, april 2013 - Občina Vojnik
Glasilo Vizita - št.33_34 - Splošna bolnišnica Novo mesto
P O S T O J N S K I - Občina Postojna
april 2008 - Občina Logatec
Od socialne delavke do uspešne podjetnice ... 3 ... - Agencija Mori doo
V fokusu: Tomaž Barada, 1.del - All Europe Taekwon-do Federation
OGLEDALO, Številka_69, marec 2009 - Občina Vojnik
Glasnik januar - februar2009 - Občina Škofljica
Urednikova beseda bf 1/2011 - Frančiškani v Sloveniji
BF-6-2009 - Frančiškani v Sloveniji
Frančiškov prijatelj 3/2010 - Kapucini
OGLEDALO, Številka 71, september 2009 - Občina Vojnik
Januar-februar (.pdf, 3 MB) - Slovenske železnice