Views
4 months ago

Gorički vrh 2017

FOTOREPORTAŽA Stopinje

FOTOREPORTAŽA Stopinje skozi čas Bile smo cigel - leto 1945 Bile smo cigel - ok. leta 1958 Borovo gostüvanje v Sotini - leto 1953 Borovo gostüvanje v Sotini pri Nani - leto 1953 Borovo gostüvanje v Serdici - leto 1960 32 | Gorički vrh · april 2017

FOTOREPORTAŽA Član GK kluba OŠ Rogašovci na spretnostni vožnji v Celju - leto 1976 Člani GK kluba OŠ Rogašovci med vožnjo po Placu - letu 1976 Ekipa Gokart voznikov OŠ Rogašovci rešuje teste iz CCP - Celje 1976 Ekipa voznikov OŠ Rogašovci v Gokartih - Rogašovci 1976 Fašanska korina - Serdica 1960 Pozvačini za borovo gosüvanje v Sotini - leto 1963 Gorički vrh · april 2017 | 33

Suhokranjske poti pomlad 2013 - Občina Žužemberk
Ogledalo, številka 93, april 2013 - Občina Vojnik
Podoživeti hočem vsak prostor vrtca Zvonka Grum Vojniški vrtec kot ...
Suhokranjske poti, oktober 2009 - Občina Žužemberk
OGLEDALO, številka 82, julij 2011 - Občina Vojnik
Revija PRO - December 2017
OGLEDALO, Številka 54, 14.april 2006 - Občina Vojnik
Glasilo Vizita - št.33_34 - Splošna bolnišnica Novo mesto
P O S T O J N S K I - Občina Postojna
april 2008 - Občina Logatec
Suhokranjske poti, oktober 2008 - Občina Žužemberk
Številka 1/313 - Cinkarna Celje
Od socialne delavke do uspešne podjetnice ... 3 ... - Agencija Mori doo
NOVICE OB^INE DUPLEK, letnik 11, {tevilka 3, javno glasilo
Aplenca - Občina Komenda
Glasnik januar - februar2009 - Občina Škofljica
OGLEDALO, Številka_69, marec 2009 - Občina Vojnik
LeGra - Å olski center Novo mesto
Urednikova beseda bf 3/2012 - Frančiškani v Sloveniji
30. december 1963 (št. 717-718) - Dolenjski list
8. april 1965 (št. 785) - Dolenjski list