Views
9 months ago

Gorički vrh 2017

ŠOLA IN VRTEC Kuham,

ŠOLA IN VRTEC Kuham, pečem kot moja mama! Čudežna beseda MAMA razložiti se ne da, zna jo le zašepetati glas otroškega srca! V VVE Rogašovci so vključeni otroci skupine Jasli 1 in Jasli 2, stari od 1. do 3. leta. Tu otroci spoznavajo različne stvari, med drugim tudi dela in opravila mamic. Mame smo že večkrat povabili v vrtec, in sicer ob materinskem dnevu, ob predstavitvi poklica oziroma konjička, ob dnevu družine, ob zaključku vrtca …, kjer so skupaj s svojimi otroki ustvarjale in se z njimi družile ter igrale. Ker so mame otrokom največji zgled, jih otroci radi opazujejo pri njihovih opravilih, še posebej jih pritegne peka piškotov in kuhanje. Tega opravila smo se lotili tudi v vrtcu, saj smo med drugim vključeni v projekt Odgovorno s hrano. Z otroki smo spekli medeno torto, ajdov »šterc« in marelično pecivo. Otroci so bili pri sami pripravi in peki zelo aktivni, zadovoljni in ponosni na svoje delo. Spoznali so, da kljub temu da so še majhni, lahko kuhajo, pečejo kot njihove mamice. Besedilo in fotografiji: strokovne delavke VVE Rogašovci Mednarodni projekt odgovorno s hrano We eat responsibly »Hrana je potreba, užitek, hrana je stvar osebnega in kulturnega izbora.« V letošnjem šolskem letu je Osnovna šola Sveti Jurij skupaj z enotami vrtca v sklopu programa Ekošole vključena v mednarodni projekt Odgovorno s hrano (We eat responsibly). V projektu poleg Slovenije sodelujejo še ekošole iz 8 partnerskih držav: Bolgarije, Češke, Hrvaške, Latvije, Malte, Poljske, Romunije in Slovaške. Projekt je delno sofinanciran s strani Evropske unije. Osrednja tema projekta je hrana oziroma vpliv hrane na naše zdravje in življenjski slog, obravnava pa tudi okoljske, gospodarske in varnostne vidike prehranjevanja. Projekt Odgovorno s hrano je eden prvih poskusov EU, ki obravnava ključna vprašanja porabe hrane v šolskih programih. Skozi akcijsko usmerjeno pedagoško metodologijo mladi razvijajo kritično mišljenje, znanje in usposabljanje, da postanejo globalni državljani in da sprejmejo nove vedenjske vzorce na področju pre(hrane). Tudi na naši šoli smo se zaposleni strinjali, da bi bilo koristno učence ozavestiti o odgovornem ravnanju s hrano, kar je bil eden glavnih razlogov, da smo k projektu pristopili in ga bomo izvajali tudi še prihodnje šolsko leto. Sestavili smo odbor Ekošole z učenci od 4. do 9. razreda. Tekom leta bodo ti učenci 40 | Gorički vrh · april 2017

ŠOLA IN VRTEC sodelovali pri raziskovanju vprašanj o odgovornem prehranjevanju. S pregledom hrane smo v mesecu septembru raziskali prehranjevalne navade doma in v šoli. Spletno anketo so izpolnili učenci 3. in 6. razredov ter njihovi starši. Rezultati so pokazali, da so naše prednosti zdravje, življenjski slog in lokalna hrana, slabosti pa kultura prehranjevanja in količina zavržene hrane. Na podlagi anketnih rezultatov smo z učenci ekoodbora izdelali akcijski načrt različnih aktivnosti, s katerimi se poskušamo približati bolj odgovornemu prehranjevanju in ravnanju s hrano. Mednje smo uvrstili spodaj naštete pristope ozaveščanja. • Učencem, staršem in delavcem šole smo predstavili cilje in namen projekta. • Na šoli je vsak dan na izbiro sveže lokalno sadje in zelenjava. • Rojstne dneve praznujemo s sadjem. • Uživamo nesladkani ali manj sladkani čaj. • Izvedli smo kuharsko delavnico skupaj s podeželskimi ženami Občine Rogašovci. • Sodelujemo v projektu Kuhna pa to, kjer obujajo recepte naših babic na sodoben način. • Pri čebelarskem krožku učenci spoznajo delo v čebelnjaku in ob koncu šolskega leta točijo med. • Tradicionalni slovenski zajtrk smo obeležili skupaj s čebelarjema Kisilak iz Serdice. • Učenci imajo možnost, da pri malici in kosilu vzamejo toliko hrane, kot jo lahko pojedo. • Hrana, ki ostane pri obrokih, se odloži v samopostrežni kotiček. Namenjena je učencem, ki so po končanem pouku lačni. • Veliko se pogovarjamo o bontonu pri jedi. • V jedilnik smo vnesli en brezmesni dan. • Sodelujemo tudi z Zdravstvenim domom MS, ki organizira delavnice o zdravi prehrani. • Izvedli smo ekokviz na temo Odgovorno s hrano. • Pri pouku obravnavamo besedila na temo odgovornejšega odnosa do hrane. Tudi bralna noč se bo izvedla na to temo. Vseskozi učence obveščamo o aktivnostih na naši šoli z oglasno desko in preko šolskega TV. V mesecu marcu smo se udeležili sejma Altermed v Celju, kjer smo se predstavili širši javnosti. Dan odprtih vrat, ki bo 24. aprila, bo namenjen predstavitvi lokalnih pridelovalcev, njihove ponudbe in dela ter tako približati lokalno hrano širši populaciji. Počasi se začenjamo zopet zavedati, da je doma pridelana hrana najboljša. Prav je, da to spoznanje prenesemo tudi na naše najmlajše, saj je to dolgoročna naložba v njihovo zdravje. Besedilo in fotografije: Klavdija Gomboc in Andreja Burina Gorički vrh · april 2017 | 41

Ogledalo, številka 93, april 2013 - Občina Vojnik
Suhokranjske poti pomlad 2013 - Občina Žužemberk
Ogledalo, številka 90, november 2012 - Občina Vojnik
OGLEDALO, Številka 74, marec 2010 - Občina Vojnik
bF 1/2009 - Frančiškani v Sloveniji
Glasilo Vizita - št. 52 - Splošna bolnišnica Novo mesto
Aplenca – Glasilo občine Komenda 12/2009 - Občina Komenda
April 2012 - Občina Postojna
Waldorfske novice - Zima 2014
Waldorfske novice - Jesen 2007
OGLEDALO 63 / 1. del, 14. december 2007 - Občina Vojnik
November 2012 - Občina Postojna
leto 2008/2009, Å¡tevilka 1 - Modra kartica
Revija PRO - December 2017
Podoživeti hočem vsak prostor vrtca Zvonka Grum Vojniški vrtec kot ...
Suhokranjske poti, oktober 2009 - Občina Žužemberk
OGLEDALO, številka 82, julij 2011 - Občina Vojnik
Ogledalo, številka 87, april 2012 - Občina Vojnik